Consell Valencià de Cultura. Informe sobre la possible declaració com Bé d’Interès Cultural Immaterial de l’Entrada de Bous i Cavalls de Sogorb.

Traducció de l’original en castellà: http://cvc.gva.es/archivos/377.pdf

[Enlace en castellano]

Autor: Comissió de Promoció Cultural

Aprovació: Ple del 29 de novembre de 2010 a Xelva

Antecedents.  Amb data 6 de setembre d’enguany, número de registre d’entrada 850, es rep al Consell Valencià de Cultura un escrit de la directora general de Patrimoni Cultural Valencià, Dª. Paz Olmos, sol·licitant informe sobre l’Entrada de Bous i Cavalls amb la finalitat de la seua possible declaració com Bé d’Interès Cultural Immaterial, d’acord amb el que disposa l’art. 27.5 de la Llei 4/98, de 11 de juny, de patrimoni cultural valencià. A l’escrit acompanya un annex sobre la tradició i historicitat de l’esmentada entrada.

Consideracions. La presència d’espectacles taurins, o similars, en les poblacions valencianes es remunta en ocasions al segle XIV.  D’aquest segle tenim informació sobre “bous ensogats” en diverses zones de Castelló de la Plana.  És coneguda la celebració de funcions d’aquest tipus pel papa valencià Alexandre VI, a Roma, en les celebracions amb motiu de la seua consagració i encara en altres efemèrides.

Sens dubte festivals taurins de diversa índole apareixen en gairebé totes les festes patronals de diferents comarques valencianes, especialment en les del nord.  Es pot afirmar que aquesta tradició ha irradiat de la zona castellonenca a altres províncies confrontants (Terol, Tarragona…) on ha adquirit tant rellevància com a la regió originària.

L’Entrada de Bous i Cavalls de Sogorb difereix substancialment de la resta de celebracions d’espectacles taurins, constitueix una festa singular amb unes característiques pròpies, de llarga tradició, ja que la seua existència es remunta a 1386.

Ha estat reconeguda com a Festa d’Interès Turística Nacional i Internacional.

És viscuda per les persones habitants de la ciutat com a senyal d’identitat, com a element aglutinador de la festa i té una gran acollida en poblacions properes.

El trasllat d’animals s’ha convertit en una celebració ritual, des de la “tria” o ascens dels toros del riu, la pujada i la “entrada chicha”, fins al recorregut dirigit per genets i cavalls a través del carrer Colom.

La festa revesteix aspectes de gran colorit: desfilada de genets i cavalls, presència de les penyes, música de dolçaina o tamborí, expectació popular, …. que té el seu moment cim en els tot just 45 segons que dura l’entrada en si.

Cal assenyalar que el mestratge dels genets fa que el trajecte, recorregut a gran velocitat, no requerisca de barreres, ja que és el públic el que directament s’agrupa en ambdues voreres, el que, si bé infon l’emoció pròpia de l’activitat, no deixa de comportar cert perill. Pel que considerem que, sense restar emoció a la festa, s’haurien d’estudiar mecanismes per minimitzar al màxim el perill potencial d’invasió per part dels cavalls o dels animals de l’espai ocupat per les persones espectadores.

Pel que fa al trasllat dels animals, de tots els festejos taurins aquest és potser un dels que, unint destresa i vistositat, menys elements agressius té per als animals que hi participen.

El Consell Valencià de Cultura ja va expressar en informes anteriors la condemna d’actituds i accions que, arrecerades sota la suposada tradició i historicitat de la festa, produeixen patiment i danys irreversibles als animals.  No és la presumpció de pràctica tradicional o costum raó que avale el maltractament a qualsevol ésser vivent.  No es pot acceptar, en una societat que es prea de justa amb qualsevol ésser vivent, que el maltractament animal es convertisca en celebració.  Per tant considerem que qualsevol tipus d’espectacle que produïsca o pua produir seqüeles a qualsevol ser s’haurà de jutjar amb severitat davant de qualssevol tipus d’exaltació, siga jurídica o de rellevància social.

No obstant això, no és menys rellevant l’acceptació popular, entusiasta en ocasions, d’aquest tipus de celebracions. Pel que serà imprescindible una acció formativa, educadora i de sensibilitat que permeta una adaptació a les noves formes de conscienciació ciutadana.

Certament totes les disposicions legals referides als BIC immaterials (des de la Convenció de París de la UNESCO a les lleis patrimonials espanyola i valenciana) avaluen el caràcter de tradicional com a component primordial per a la concessió de l’interès cultural, però no és menys cert que sempre remeten als beneficis socials i els drets humans com a referent essencial per a adquirir la condició.

Así doncs proposem les següents Conclusions:

A. L’Entrada de bous i cavalls de Sogorb, tot i no tenir les característiques habituals d’altres festejos taurins on el sofriment dels bous és manifest, comporta un risc, encara que menor, dels animals i encara de les persones que es troben al voltant. Per això, creiem que en aquesta festa s’ha de procurar que els patiments i riscos d’uns i altres no excedisquen del que la sensibilitat i el bon criteri aconsellen.

D’altra banda, és ben conegut que, actualment, aquest tipus de festes són motiu d’una forta controvèrsia pública, en un context social cada vegada més sensibilitzat davant del maltractament als animals. Aquesta situació de confrontació exigeix un gran esforç de totes les parts implicades per trobar punts comuns, a fi d’aconseguir un consens, encara que siga provisional.

Per tot això, queste Consell Valencià de Cultura entén que no pot informar favorablement la petició de declaració de BIC en el cas que ens ocupa.

B. Considerem imprescindible que s’òbriguen processos formatius que permeten sensibilitzar la ciutadania sobre actituds cruels amb els animals en tants i tants celebracions populars.

C. L’evolució de les diferents formes de diversió ens permet suggerir que es busquen alternatives a aquells espectacles que incideixen en actes degradants per als intervinents, persones o animals.

D. Aquest informe es remetrà a la Conselleria de Cultura i Esports, sol·licitant del mateix.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s