Bous a Carlet després de més de 20 anys.

[Texto en castellano]

La Plataforma Carles Pinazo reprova aquest retrocés, que inclou diverses formes de tortura taurina, espectacles denigrants i actes dirigits a xiquets i xiquetes.

Carlet deixarà de ser municipi lliure de tortura taurina, després de més de 20 anys.  És una iniciativa dels festers i festeres del 2012, que no han tingut prou amb tot aquest temps per a aprendre que pot haver festa sense fer patir animals.

Hi haurà de tot.  Vaquetes i bous que s’han volgut amagar mil vegades quan s’apropa el camió que els ha de portar lluny de la ramaderia, a patir mentre intenten fugir dels colps, els crits, el foc de l’embolat, els retalladors, la gent…  Sembla que faran coses com un “Gran Prix” ,en record dels millors temps de la teleporqueria, o un partit de “futbol-vaca”, tota una invitació a cosir l’animal a pilotades.  No es privaran de tornar al segle XIX amb el trist i degradant  “Popeye torero y sus enanitos marineros”.  No sabem el que és una “disco-vaca”, i esperem que es quede en un “ocurrent” joc de paraules.

Cal una menció especial als xiquets i xiquetes, que podran començar a practicar l’abús i la violència amb els més febles amb un “concurs de retalladors infantils”.   Els i les que siguen menors 18 anys podran entrar a engolir pels ulls tots aquests linxaments i, si tenen 5 anys o menys, podran entrar debades al recinte.  Aprenentatges pel futur fonamentats en la banalització de la violència i el rebuig del respecte als altres.

Amb eixos més de 20 anys, Carlet havia demostrat que es pot fer festa sense tortura, des de l’alta cultura i el manteniment d’antigues tradicions fins a la diversió i la gresca.  I ara, amb el vist-i-plau de l’equip de govern del PP a Carlet, tenim… açò.  Una llàstima.  L’Ajuntament haurà d’assumir la responsabilitat que el pertoca si succeeix alguna desgracia, més encara amb la participació directa de xiquetes i xiquetes.  Recordeu les més de 30 persones mortes als bous al carrer des de l’any 2000 i el mig miler de ferides cada any.

Les persones i organitzacions de la Plataforma Carles Pinazo pels drets dels animals reprovem aquest trist retrocés, i manifestem el nostre desig que Carlet torne a ser, el més aviat possible, el que ha estat fins ara: una ciutat referent amb festes lliures de tortura animal.

Convidem la ciutadania de Carlet a mostrar la seua repulsa a la tortura taurina.  Cal vigilar per a que els diners de tothom no es destinen a aquestes pràctiques d’abús amb els altres animals, rebutjades per la majoria: l’Ajuntament de Carlet pot començar explicant la seua ciutadania el que pagarà directament, incloses partides com els segurs d’accidents i danys, els serveis d’ambulàncies i assistència mèdica, enllumenat o megafonia, i el que es gastarà indirectament amb serveis com el de policia.

Per a rebutjar el maltractament, Mario Benedetti digué: és molt trist que una sola persona haja viscut distreta d’aquesta realitat, però és molt pitjor si és la humanitat sencera la que passa i s’arronsa de muscles.  Per favor, no s’arronseu de muscles davant el que van a patir aquests animals.

Toros en Carlet tras más de 20 años.

[Text en valencià]

La Plataforma Carlos Pinazo reprueba este retroceso, que incluye diversas formas de tortura taurina, espectáculos denigrantes y actos dirigidos a niños y niñas.

Carlet dejará de ser municipio libre de tortura taurina, después de más de 20 años. Es una iniciativa de los festeros y festeras de 2012, que no han tenido suficiente con todo este tiempo para aprender que puede haber fiesta sin hacer sufrir animales.

Habrá de todo. Vaquillas y toros que se han querido esconder mil veces cuando se acerca el camión que los tiene que llevar lejos de la ganadería, a sufrir mientras intentan huir de los golpes, los gritos, el fuego del embolado, los recortadores, la gente … Parece que harán cosas como un “Gran Prix”, en recuerdo de los mejores tiempos de la telebasura, o un partido de “fútbol-vaca”, toda una invitación a coser al animal a balonazos. No se privarán de volver al siglo XIX con el triste y degradante “Popeye torero y sus enanitos marineros”.  No sabemos lo que es una “disco-vaca”, y esperamos que se quede en un “ocurrente” juego de palabras.

Mención especial a los niños y niñas, que podrán empezar a practicar el abuso y la violencia con los más débiles con un “concurso de recortadores infantiles”.  Los y las que sean menores 18 años podrán entrar a tragar por los ojos todos estos linchamientos y, si tienen 5 años o menos, podrán entrar gratis en el recinto.  Aprendizajes para el futuro basados en la banalización de la violencia y el rechazo del respeto a los demás.

Con esos más de 20 años, Carlet había demostrado que se puede hacer fiesta sin tortura, desde la alta cultura y el mantenimiento de antiguas tradiciones hasta la diversión y la juerga. Y ahora, con el visto bueno del equipo de gobierno del PP en Carlet, tenemos … esto.  Una lástima.

Todo ello, sin olvidarnos que si ocurre alguna desgracia (recordad las más de 30 personas muertas en bous al carrer en la Comunidad Valenciana desde el año 2000 y el medio millar de heridas cada año) y más con la participación de niños y niñas, será directamente responsable el Ayuntamiento.

Las personas y organizaciones de la Plataforma Carlos Pinazo por los derechos de los animales reprobamos este triste retroceso, y manifestamos nuestro deseo de que Carlet vuelva a ser, lo antes posible, lo que ha sido hasta una: una ciudad referente con fiestas libres de tortura animal.

Invitamos a la ciudadanía de Carlet a mostrar su repulsa a la tortura taurina.  Hay que vigilar para que el dinero de todos y todas no se destinen a estas prácticas de abuso con los otros animales, rechazadas por la mayoría: el Ayuntamiento de Carlet puede empezar detallando lo que pagará directamente, incluidas partidas como los seguros de accidentes y daños, los servicios de ambulancias y asistencia médica, el alumbrado o la megafonía, y lo que se gastará indirectamente con servicios como el de policía.

Para rechazar el maltrato, Mario Benedetti dijo: es muy triste que una sola persona haya vivido distraída de esta realidad, pero es mucho peor si es la humanidad entera la que pasa y se encoge de hombros. Por favor, no os encojáis de hombros ante lo que van a sufrir estos animales.