Tir i arrossegament – Tiro y arrastre.

Els companys i companyes d’Iniciativa Animalista han elaborat un informe sobre el tir i arrossegament.  Forma part d’un treball que enllaça amb l’informe sobre la tortura taurina de la Carles Pinazo (presentat durant la campanya contra el BIC).

Posen llum sobre la realitat dels animals utilitzats per a entreteniment al País Valencià sota els paraigües de l’esport i la tradició, i mostren el que s’amaga darrere d’aquestes formes d’utilització que, com la resta, no respecta les necessitats, els interessos i els drets més bàsics dels animals no-humans.

La nostra societat ha d’obrir un debat que permeta superar aquestes pràctiques d’entreteniment i altres com els circs amb animals, els zoos i aquaris, etc.  La informació que es recull a l’informe serveix a aquest propòsit.

———-

Los compañeros y compañeras de Iniciativa Animalista han elaborado un informe sobre el tiro y arrastre.  Forma parte de un trabajo que enlaza con el informe sobre la tortura taurina de la Carlos Pinazo (presentado durante la campaña contra el BIC).

Ponen luz sobre la realidad de los animales utilizados para entretenimiento en el País Valenciano bajo los paraguas del deporte y la tradición, y muestran lo que se esconde detrás de estas formas de utilización que, como el resto, no respeta las necesidades, los intereses y los derechos más básicos de los animales no-humanos.

Nuestra sociedad debe abrir un debate que permita superar estas prácticas de entretenimiento y otras como los circos con animales, los zoos y acuarios, etc. La información que se recoge en el informe sirve a este propósito.

Accés a l’informe   –   Acceso al informe