Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la remodelació de l’Oceanogràfic

L’Oceanogràfic de València ha estat remodelat i anuncia la presència de nous animals. La remodelació sempre ha estat la resposta d’aquestes grans presons, que començaren al segle XIX tancant les seues “col·leccions” en minúscules gàbies amb barrots de ferro. Estretament agermanades amb els circs i les fires on s’exposaven éssers humans, també han “acollit” indígenes nadius d’Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania.

Com a negocis de l’espectacle al segle XXI, s’han reconvertit en parcs temàtics de gàbies dissimulades com la gran esfera aviari de l’Oceanogràfic, una deplorable barrera per a les ales que no podran ser mai lliures. Oculten al públic el tràfic d’esclaus, capturats lliures, o pràctiques tan habituals com el culling, consistent en matar els animals sobrants que no tenen mercat.

L’Oceanogràfic de València també té un delfinari estretament lligat amb la matança de famílies senceres de dofins per a capturar, empresonar i explotar els animals més joves. A Taiji, al Japó, es fa cada any una enorme matança de milers d’individus de moltes espècies distintes, només per a capturar els espècimens més joves de dofins mulars de “cara somrient”, a causa del seu característic bec. Tota la resta és desviada al mercat de la carn, fins i tot fent-la passar per carn de balena. Els “elegits” són esclavitzats a llocs com l’Oceanogràfic de València, que acaba d’instal·lar una enorme pantalla al delfinari.

Els nous esclaus seran taurons martell, cocodrils africans i grans tortugues de les Galápagos, arribades aquestes d’un decomís d’animals. Des de la Plataforma Carles Pinazo, denunciem que un negoci que fomenta la captura d’animals lliures siga el destí d’aquests animals. La lluita contra el tràfic d’animals hauria de portar les seues víctimes a centres de reintroducció als seus hàbitats o a santuaris que no els exploten.

El coneixement de la vida salvatge fa molt que és al nostre abast sense necessitat d’aquestes grans presons d’animals. Lamentem profundament que València siga referent d’aquestes propostes basades en principis i valors del segle XIX, com el Bioparc i l’Oceanogràfic.

La Plataforma Carles Pinazo fa una crida al conjunt de la comunitat educativa perquè no formen part de les seues activitats escolars les visites a aquests centres, que s’aprofiten de la curiositat i l’estima per la Natura dels i les més menudes per a socialitzar, de forma subtil, la violència i l’explotació.

Defensem la reconversió d’aquests centres, a través de la proposta ZooXXI(*), en autèntics centres per a la rehabilitació d’animals i reintroducció als seus hàbitats naturals, en santuaris i refugis dels i les que ja no poden ser reintroduïts i en moderns centres de coneixement de la vida salvatge a través de mitjans, com les projeccions hologràfiques i 3D, que no tenen cap relació amb el tràfic, empresonament i esclavitud d’animals.

(*) http://zooxxi.org/ca/

L'Oceanografic,_Valencia,_Spain_3_-_Jan_07

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CARLES PINAZO ANTE LA REMODELACIÓN DEL OCEANOGRÁFICO

El Oceanogràfic de Valencia ha sido remodelado y anuncia la presencia de nuevos animales. La remodelación siempre ha sido la respuesta de estas grandes prisiones, que empezaron en el siglo XIX cerrando sus “colecciones” en minúsculas jaulas con barrotes de hierro. Estrechamente hermanadas con los circos y las ferias donde se exponían seres humanos, también han “acogido” indígenas nativos de América, África, Asia y Oceanía.

Como negocios del espectáculo al siglo XXI, se han reconvertido en parques temáticos de jaulas disimuladas como la gran esfera aviar del Oceanogràfic, una deplorable barrera para las alas que no podrán ser nunca libres. Ocultan al público el tráfico de esclavos, capturados libres, o prácticas tan habituales como el culling, consistente al matar los animales sobrantes que no tienen mercado.

El Oceanogràfic de Valencia también tiene un delfinario estrechamente ligado con la matanza de familias enteras de delfines para capturar, encarcelar y explotar a los animales más jóvenes. A Taiji, en Japón, se hace cada año una enorme matanza de miles de individuos de muchas especies distintas, sólo para capturar los especímenes más jóvenes de delfines mulares de “cara sonriente”, debido a su característico pico. Todo el resto es desviado al mercado de la carne, incluso haciéndola pasar por carne de ballena. Los “elegidos” son esclavizados en lugares como el Oceanogràfic de Valencia, que acaba de instalar una enorme pantalla al *delfinari.

Los nuevos esclavos serán tiburones martillo, cocodrilos africanos y grandes tortugas de las Galápagos, llegadas éstas de un decomiso de animales. Desde la Plataforma Carles Pinazo, denunciamos que un negocio que fomenta la captura de animales libres sea el destino de estos animales. La lucha contra el tráfico de animales tendría que llevar a sus víctimas a centros de reintroducción a sus hábitats o a santuarios que no los exploten

El conocimiento de la vida salvaje hace mucho que está a nuestro alcance sin necesidad de estas grandes prisiones de animales. Lamentamos profundamente que Valencia sea referente de estas propuestas basadas en principios y valores del siglo XIX, como el Bioparc y el Oceanogràfic.

La Plataforma Carles Pinazo hace un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para que no formen parte de sus actividades escolares las visitas a estos centros, que se aprovechan de la curiosidad y el aprecio por la Naturaleza de las y los más pequeños para socializar, de forma sutil, la violencia y la explotación.

Defendemos la reconversión de estos centros, a través de la propuesta ZooXXI(*), en auténticos centros para la rehabilitación de animales y reintroducción a sus hábitats naturales, en santuarios y refugios de los y las que ya no pueden ser reintroducidos y en modernos centros de conocimiento de la vida salvaje a través de medios, como las proyecciones holográficas y 3D, que no tienen ninguna relación con el tráfico, encarcelamiento y esclavitud de animales.

(*) http://zooxxi.org

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s