Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la proposta d’anular la moció que declarava Catarroja lliure de maltractament animal

El 26 de novembre de 2015, el Ple municipal de l’Ajuntament de Catarroja aprovà una moció que declarava el municipi lliure de maltractament animal. Fou una iniciativa de Guanyar Catarroja que comptà amb el suport de Compromís i el PSPV. Actualment, aquests grups donen suport al govern municipal de coalició.

Des de la seua aprovació, la declaració ha estat incomplida: hi hagué camells a la cavalcada de Reis, s’ha subvencionat la societat de caça “esportiva”… Ara, a més, s’ha impulsat des del PSPV de Catarroja una nova moció que pretén donar carta de legitimitat al maltractament, però sense renunciar a la declaració de municipi lliure de maltractament. Pel que sembla, Compromís per Catarroja se sumarà també a esta nova moció que vulnera allò ja aprovat. La Plataforma Carles Pinazo rebutja aquest ús interessat i manipulador del respecte als altres animals, que no només queda reduït a paraules sense contingut ni obligacions sinó que, fins i tot, es pretén utilitzar per a legitimar les formes d’explotació i maltractament animal que convinguen.

El text de la moció que es votarà dijous que ve, 28 d’abril, diu literalment que la colombicultura “no representa cap maltractament animal”. Qualsevol persona que conega mínimament aquesta “competició” sap que es fonamenta en la manipulació dels rituals d’aparellament dels coloms, amb mascles entrenats des de que són colomins per a perseguir femelles marcades amb la pica, i competicions on fins a 75 individus assetgen una única femella per terrenys que aquesta no coneix, per a impedir que es puga amagar o fugir. La colombicultura representa la matança d’un gran nombre de femelles utilitzades per a les competicions i l’ensinistrament dels mascles. També implica la matança per selecció de tots els mascles que no compleixen amb les expectatives dels colombaires.

A més, la nova moció manipula conceptes com el d’animal domèstic i s’utilitzen les exhibicions de gossos i gats rescatats, amb la finalitat de fomentar la tinença responsable i les adopcions, per a equiparar-les amb espectacles i passacarrers on s’arriben a explotar animals com oques, ànecs, cavalls, camells, etc. Amb la retòrica pròpia dels linxaments dels bous al carrer, es vol negar el patiment dels animals i amagar-lo amb certificats veterinaris que només han de parlar d’allò que interessa a qui els utilitza. No es poden comparar les iniciatives que generen consciència dels animals com a dignes de consideració i protecció, amb les que els neguen eixa consideració per a convertir-los en objectes d’ús, entreteniment i negoci.

En definitiva, a una declaració que suposadament es fa contra el maltractament animal, trobem un recull de justificacions del maltractament animal per esport, festa o tradició. La Plataforma Carles Pinazo rebutja l’ús interessat del benestar animal amb declaracions buidades de contingut i utilitzades com a legitimació del maltractament.

Per altra banda, manifestem el nostre suport a la companya animalista Datxu Peris, de Guanyar Catarroja, i a les persones que, com ella, impulsaren la primera declaració amb la intenció que fóra realment aplicada, i condemnem amb rotunditat els atacs i amenaces que la regidora està rebent per part d’aquelles persones que fan del maltractament animal la seua forma de vida.

València, 23 d’abril de 2016

Pancarta PCP

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la propuesta de anular la moción que declaraba Catarroja libre de maltrato animal

El 26 de noviembre de 2015, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Catarroja aprobó una moción que declaraba el municipio libre de maltrato animal. Fue una iniciativa de Guanyar Catarroja que contó con el apoyo de Compromís y el PSPV. Actualmente, estos grupos apoyan el gobierno municipal de coalición.

Desde su aprobación, la declaración ha sido incumplida: hubo camellos en la cabalgata de Reyes, se ha subvencionado la sociedad de caza “deportiva”… Ahora, además, se ha impulsado desde el PSPV de Catarroja una nueva moción que pretende dar carta de legitimidad al maltrato, pero sin renunciar en la declaración de municipio libre de maltrato. Al parecer, Compromís por Catarroja se sumará también a esta nueva moción que vulnera aquello ya aprobado. La Plataforma Carles Pinazo rechaza este uso interesado y manipulador del respeto a los otros animales, que no sólo queda reducido a palabras sin contenido ni obligaciones sino que, incluso, se pretende utilizar para legitimar las formas de explotación y maltrato animal que convengan.

El texto de la moción que se votará el próximo jueves, 28 de abril, dice literalmente que la colombicultura “no representa ningún maltrato animal”. Cualquier persona que conozca mínimamente esta “competición” sabe que se fundamenta en la manipulación de los rituales de apareamiento de los palomos, con machos entrenados desde que son pichones para perseguir hembras marcadas con la pica, y competiciones donde hasta 75 individuos asedian una única hembra por terrenos que ésta no conoce, para impedir que se pueda esconder o huir. La colombicultura representa la matanza de un gran número de hembras utilizadas para las competiciones y el adiestramiento de los machos. También implica la matanza por selección de todos los machos que no cumplen con las expectativas de los colombicultores.

Además, la nueva moción manipula conceptos como el de animal doméstico y se utilizan las exhibiciones de perros y gatos rescatados, con el fin de fomentar la tenencia responsable y las adopciones, para equipararlas con espectáculos y pasacalles donde se llegan a explotar animales como gansos, patos, caballos, camellos, etc. Con la retórica propia de los linchamientos de los bous al carrer, se quiere negar el sufrimiento de los animales y esconderlo con certificados veterinarios que sólo tienen que hablar de aquello que interesa a quienes los utiliza. No se pueden comparar las iniciativas que generan conciencia de los animales como dignos de consideración y protección, con las que los niegan esa consideración para convertirlos en objetos de uso, entretenimiento y negocio.

En definitiva, en una declaración que supuestamente se hace contra el maltrato animal, encontramos una compilación de justificaciones del maltrato animal por deporte, fiesta o tradición. La Plataforma Carles Pinazo rechaza el uso interesado del bienestar animal con declaraciones vaciadas de contenido y utilizadas como legitimación del maltrato.

Por otro lado, manifestamos nuestro apoyo a la compañera animalista Datxu Peris, de Guanyar Catarroja, y a las personas que, como ella, impulsaron la primera declaración con la intención de que fuera realmente aplicada, y condenamos con rotundidad los ataques y amenazas que la concejala está recibiendo por parte de aquellas personas que hacen del maltrato animal su forma de vida.

Valencia, 23 de abril de 2016

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s