25.000 firmes perquè la UNESCO exigisca que la tauromàquia quede fora de la setmana de Falles

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo defensa que no es poden reconéixer les Falles com a Patrimoni de la Humanitat mentre estes estiguen “segrestades per la tortura taurina”

entrega-firmes-unesco-1

[VALÈNCIA, 23 DE NOVEMBRE DE 2016] Este matí diversos membres d’algunes de les associacions de defensa animal que formen la Plataforma Carles Pinazo es reunien davant les portes del Centre UNESCO a València per a fer entrega de les quasi 25.000 firmes que esta entitat ha arreplegat en els últims dos mesos en la seua campanya “Falles sí, però sense tortura”. La plataforma animalista defensa que a dia de hui la tauromàquia és un dels eixos centrals de les Falles de València, “segrestant fins i tot el nom de la nostra festa i anomenant directament Falles a la cruel tortura d’animals, tal com podem veure cada any en els cartells taurins”. És per açò que els signants d’esta petició creada en el portal Change.org demanden a la UNESCO que un requisit imprescindible perquè les Falles puguen aspirar a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat siga la desaparició de la fira taurina de març, ja que “reconéixer la festa de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat és, en estos moments, reconèixer també com a Patrimoni de la Humanitat la tortura de bous en públic, la qual cosa legitimaria una pràctica rebutjada àmpliament per la societat”, denuncia Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo.

Tal com van explicar els representants de l’entitat animalista, el lliurament de les firmes davant la seu de la UNESCO a València va ser un acte simbòlic, ja que les 25.000 firmes, juntament amb informes veterinaris i documentació gràfica que mostren la cruel realitat de la tauromàquia, seran enviats a la seu de la UNESCO a París i als diferents membres del comité que decidirà quines festes passen a ser reconegudes com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Segons Tormos, també enviaran als membres de la UNESCO suficient informació que demostra la “clara relació entre les Falles i la tauromàquia, com captures de pantalla de la web de la Junta Central Fallera amb les corregudes de bous entre els esdeveniments fallers, fullets turístics editats per la Generalitat Valenciana destacant els bous com a part de les Falles, especials informatius en periòdics, etc., per no oblidar els arguments taurins amb els quals s’apropien de l’activitat turística i econòmica de les Falles.”

Cal destacar que fa unes setmanes la Direcció General de Cultura i Patrimoni, després d’assabentar-se de la recollida de signatures iniciada per la Plataforma Carles Pinazo, va emetre un document en el qual desvinculava les corregudes de bous de les Falles, indicant que la fira taurina “està organitzada per una societat privada sense relació directa amb els organitzadors de les Falles”. Així i tot, des de la Plataforma Carles Pinazo han explicat que esta desvinculació davant la mirada de la UNESCO “ni és suficient ni és creïble després de dècades de complicitat entre les Falles, la tauromàquia i les diferents administracions valencianes”. Els animalistes destaquen també que “s’excusen en defensar que la setmana taurina l’organitza una societat privada, obviant que la pròpia Diputació de València és la titular de la plaça de bous i que esta pot regular quines activitats se celebren en la plaça i en quines dates”.

entrega-firmes-unesco-5 

25.000 firmas para que la UNESCO exija que la tauromaquia quede fuera de la semana de Fallas

La Plataforma Carles Pinazo defiende que no se pueden reconocer las Fallas como Patrimonio de la Humanidad mientras éstas estén “secuestradas por la tortura taurina”

[VALENCIA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2016] Esta mañana varios miembros de algunas de las asociaciones de defensa animal que forman la Plataforma Carles Pinazo se reunían ante las puertas del Centro UNESCO en Valencia para hacer entrega de las casi 25.000 firmas que esta entidad ha recogido en los últimos dos meses en su campaña “Fallas sí, pero sin tortura”. La plataforma animalista defiende que a día de hoy la tauromaquia es uno de los ejes centrales de las Fallas de Valencia, “secuestrando incluso el nombre de nuestra fiesta y llamando directamente Fallas a la cruel tortura de animales, tal y como podemos ver cada año en los carteles taurinos”. Es por ello que los firmantes de esta petición creada en el portal Change.org demandan a la UNESCO que un requisito imprescindible para que las Fallas puedan aspirar a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad sea la desaparición de la feria taurina de marzo, ya que “reconocer la fiesta de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad es, en estos momentos, reconocer también como Patrimonio de la Humanidad la tortura de toros en público, lo que legitimaría una práctica rechazada ampliamente por la sociedad”, denuncia Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo.

Tal y como explicaron los representantes de la entidad animalista, la entrega de las firmas ante la sede de la UNESCO en Valencia fue un acto simbólico, ya que las 25.000 firmas, junto a informes veterinarios y documentación gráfica que muestran la cruel realidad de la tauromaquia, serán enviados a la sede de la UNESCO en París y a los diferentes miembros del comité que decidirá qué fiestas pasan a ser reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Según Tormos, también enviaran a los miembros de la UNESCO suficiente información que demuestra la “clara relación entre las Fallas y la tauromaquia, como capturas de pantalla de la web de la Junta Central Fallera con las corridas de toros entre los eventos falleros, folletos turísticos editados por la Generalitat Valenciana destacando los toros como parte de las Fallas, especiales informativos en periódicos, etc., por no olvidar los argumentos taurinos con los que se apropian de la actividad turística y económica de las Fallas.”

Hay que destacar que hace unas semanas la Dirección General de Cultura y Patrimonio, tras enterarse de la recogida de firmas iniciada por la Plataforma Carles Pinazo, emitió un documento en el que desvinculaba las corridas de toros de las Fallas, indicando que la feria taurina “está organizada por una sociedad privada sin relación directa con los organizadores de las Fallas”. Aun así, desde la Plataforma Carles Pinazo han explicado que esta desvinculación ante la mirada de la UNESCO “ni es suficiente ni es creíble tras décadas de complicidad entre las Fallas, la tauromaquia y las diferentes administraciones valencianas”. Los animalistas destacan también que “se excusan al defender que la semana taurina la organiza una sociedad privada, obviando que la propia Diputación de Valencia es la titular de la plaza de toros y que ésta puede regular qué actividades se celebran en la plaza y en qué fechas”.