Comunicat de la PCP amb motiu de les festes de Nadal i cap d’any

La Plataforma Carles Pinazo vos desitja que tingueu salut!

Però salut no és l’absència de malaltia, que potser no tinguem la sort d’evitar-la; salut és la capacitat de celebrar la vida i afrontar les dificultats que ens presenta: es pot morir ple de salut. És una llàstima que per a celebrar nosaltres la vida tinga que pagar-ho algú. La Plataforma Carles Pinazo reclama que la factura d’estes festes no la paguen els altres animals.

Anem a fer dinars i sopars especials estos dies, no? Per què no vegetarians o vegans alguns d’ells? Molt millor si són tots! Per què no provar noves sensacions gustatives i ètiques? El nostre gest també serà solidari envers les comunitats rurals de molts països i ajudarem a mantenir més sa el medi ambient. Sabem que l’alimentació animal consumeix una quantitat ingent de recursos agrícoles i hídrics i genera quantitats importants de residus tòxics; i no són en absolut necessaris per alimentar-nos equilibradament i saludable.

Són dies de regals, veritat? No ens gastem un euro amb simpàtiques mascotes ni afavorim el negoci dels que trafiquen amb les seues vides. Deixem als animals al marge d’eixa costum. Incorporar un nou membre a la nostra família deu ser una acció meditada que comporta responsabilitats; i sobre tot, recordem que existeixen protectores on podem acudir per fer adopcions en compte de compres.

Som conscients que la societat va avançant en el reconeixement dels drets dels animals i la gent va sent conscient que no podem utilitzar els animals per calmar el nostre desfici ni com a entreteniment en espectacles, zoos, oceanogràfics, circs o desfilades.

Esperem que les administracions avancen com s’espera d’elles, donant resposta a una cada vegada major demanda social d’unes lleis contundents, que defensen a tots els animals.

Bones festes i feliç any nou!

postal-pcp

Comunicado de la PCP con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año

¡La Plataforma Carles Pinazo os desea que tengáis salud!

Pero salud no es la ausencia de enfermedad, que quizás no tengamos la suerte de evitarla; salud es la capacidad de celebrar la vida y afrontar las dificultades que nos presenta: se puede morir lleno de salud. Es una lástima que para celebrar nosotras y nosotros la vida tenga que pagarlo alguien. La Plataforma Carles Pinazo reclama que la factura de estas fiestas no la paguen los otros animales.

Vamos a hacer comidas y cenas especiales estos días, ¿no? ¿Por qué no vegetarianas o veganas algunas de ellas? ¡Mucho mejor si son todas! ¿Por qué no probar nuevas sensaciones gustativas y éticas? Nuestro gesto también será solidario hacia las comunidades rurales de muchos países y ayudaremos a mantener más sano el medio ambiente. Sabemos que la alimentación animal consume una cantidad ingente de recursos agrícolas y hídricos y genera cantidades importantes de residuos tóxicos; y no son en absoluto necesarios para alimentarnos equilibradamente y saludable.

Son días de regalos, ¿verdad? No nos gastemos un euro con simpáticas mascotas ni favorezcamos el negocio de los que trafican con sus vidas. Dejemos a los animales al margen de esa costumbre. Incorporar un nuevo miembro a nuestra familia debe de ser una acción meditada que comporte responsabilidades; y, sobre todo, recordemos que existen protectoras donde podemos acudir para hacer adopciones en lugar de compras.

Somos conscientes de que la sociedad va avanzando en el reconocimiento de los derechos de los animales y la gente va siendo consciente de que no podemos utilizar a los animales para calmar nuestra desazón ni como entretenimiento en espectáculos, zoos, oceanográficos, circos o desfiles.

Esperamos que las administraciones avancenn como se espera de ellas, dando respuesta a una cada vez mayor demanda social de unas leyes contundentes, que defiendan a todos los animales.

¡Felices fiestas y feliz año nuevo!

(Fotografía de Markus Spiske)