La Plataforma Carles Pinazo se suma aquest dissabte a la manifestació pels animals de l’Alquerieta d’Alzira

· El passat 7 d’abril es va descobrir un pou amb diversos equins decapitats i restes d’altres animals

· Des de fa anys es denuncien en aquest barri de la Ribera maltractaments a cavalls i baralles de gossos i galls

La Plataforma Carles Pinazo, entitat que agrupa a una trentena d’associacions valencianes de protecció animal, ha confirmat la seua presència aquest dissabte 28 d’abril en la manifestació organitzada per les Amigues dels Animals del barri de la Alquerieta d’Alzira i que arrancarà a les 17 hores des de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar. La protesta, que finalitzarà davant l’Ajuntament de la ciutat, vol “reclamar mesures per a posar fi a les atrocitats que s’han comès contra centenars d’animals” durant els últims anys en el barri alzireny de l’Alquerieta i on l’últim capítol es va viure a principis del mes d’abril, quan diverses denúncies per males olors van portar a la policia a descobrir un pou abandonat amb un mínim de tres equins decapitats i en avançat estat de descomposició, i les restes òssies d’altres animals llançats allí amb anterioritat.

Tal com denuncia Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo, “el control per part de l’ajuntament d’Alzira sobre els animals de la ciutat és clarament insuficient”, ja que a aquests animals trobats en el pou s’han de sumar altres equins trobats moribunds o morts pel barri de l’Alquerieta en els últims anys, a més de gossos morts dins de contenidors amb clars signes d’haver sigut usats en baralles. “Tant en el cas dels animals del pou, com en el de molts altres animals que s’han trobat morts a Alzira, es posa de manifest que l’administració no està aplicant els mecanismes de traçabilitat que puguen existir respecte a la propietat i tinença d’animals, a pesar que aquests animals poden haver caminat pels carrers del barri al costat dels seus propietaris, a la vista de tot el món”, lamenta Tormos.

La Plataforma Carles Pinazo, amb el suport de desenes d’organitzacions animalistes, fa una crida a la ciutadania a sumar-se a aquesta manifestació per a reclamar a l’Ajuntament d’Alzira i a altres ajuntaments amb nuclis on es generen les mateixes problemàtiques que es denuncien en el barri de l’Alquerieta, l’atenció que es mereix un problema tan greu, amb controls molt més estrictes quant a la tinença, propietat, identificació i documentació necessària, usos dels animals o justificació de les transmissions (venda, regal, sacrifici, etc), i que es pose fi a la desaparició d’equins i a pràctiques com les baralles il·legals de gossos i galls.

WhatsApp Image 2018-04-24 at 21.35.57

La Plataforma Carles Pinazo se suma este sábado a la manifestación por los animales de la Alquerieta de Alzira

· El pasado 7 de abril se descubrió un pozo con varios equinos decapitados y restos de otros animales

· Desde hace años se denuncian en este barrio de la Ribera malos tratos a caballos y peleas de perros y gallos

La Plataforma Carles Pinazo, entidad que agrupa a una treintena de asociaciones valencianas de protección animal, ha confirmado su presencia este sábado 28 de abril en la manifestación organizada por las Amigas de los Animales del barrio de la Alquerieta de Alzira y que arrancará a las 17 horas desde la Ciudad Deportiva Jorge Martínez Aspar. La protesta, que finalizará ante el Ayuntamiento de la ciudad, quiere “reclamar medidas para poner fin a las atrocidades que se han cometido contra cientos de animales” durante los últimos años en el barrio alzireño de la Alquerieta y cuyo último capítulo se vivió a principios del mes de abril, cuando varias denuncias por malos olores llevaron a la policía a descubrir un pozo abandonado con un mínimo de tres equinos decapitados y en avanzado estado de descomposición, y los restos óseos de otros animales arrojados allí con anterioridad.

Tal y como denuncia Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo, “el control por parte del ayuntamiento de Alzira sobre los animales de la ciudad es claramente insuficiente”, pues a estos animales hallados en el pozo se han de sumar otros equinos encontrados moribundos o muertos por el barrio de la Alquerieta en los últimos años, además de perros muertos dentro de contenedores con claros signos de haber sido usados en peleas. “Tanto en el caso de los animales del pozo, como en el de otros muchos animales que se han encontrado muertos en Alzira, se pone de manifiesto que la administración no está aplicando los mecanismos de trazabilidad que puedan existir respecto a la propiedad y tenencia de animales, a pesar de que dichos animales pueden haber andado por las calles del barrio junto a sus propietarios, a la vista de todo el mundo”, lamenta Tormos.

La Plataforma Carles Pinazo, con el apoyo de decenas de organizaciones animalistas, hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta manifestación para reclamar al Ayuntamiento de Alzira y a otros ayuntamientos con núcleos donde se generan las mismas problemáticas que se denuncian en el barrio de la Alquerieta, la atención que se merece un problema tan grave, con controles mucho más estrictos en cuanto a la tenencia, propiedad, identificación y documentación necesaria, usos de los animales o justificación de las transmisiones (venta, regalo, sacrificio, etc), y que se ponga fin a la desaparición de equinos y a prácticas como las peleas ilegales de perros y gallos.

Comunicat de la PCP davant la manifestació pels animals de l’Alquerieta

WhatsApp Image 2018-04-23 at 23.24.28

(más abajo en castellano)

Un mínim de tres equins, tots decapitats. Pel seu estat de descomposició, no s’ha pogut saber si eren cavalls o rucs. Quan l’operatiu de bombers i policia alçà aquestes restes, aparegueren ossos de més animals.

Els trobaren al barri de l’Alquerieta d’Alzira, el passat 7 d’abril. Les denúncies per la pudor portaren fins al pou on els havien tirat. No sabem si els mataren allà mateix o portaren els cadàvers, allò que està clar és que ho feren al barri i amb total impunitat.

Els mecanismes de traçabilitat que puguen existir respecte a la propietat i tinença no s’aplicaran en el cas d’aquests equins. No hi ha hagut, pel que sembla, cap control que permeta establir el seu origen malgrat que, com molts altres, poden haver caminat pels carrers del barri amb els seus “amos” al costat i, fins i tot, poden haver pasturat pels seus voltants i a la vista de tothom.

S’han trobat altres equins moribunds o morts al barri, on fa molt que es denuncia la presència de quadres sense neteja ni atenció adequades. A més, fa molts anys que es denuncien baralles de gossos: s’han trobat animals morts a dins de contenidors i d’altres molt malferits, com és el cas de la gosseta Xena, utilitzada com a sparring i salvada per la protectora Lacua el 2013. Es crien galls i es fan baralles a mort, com han dit alguns dels responsables davant de càmeres de televisió.

L’Ajuntament d’Alzira nega que existisca passivitat per la seua banda, ja que s’han fet 59 actuacions i 13 denúncies en només tres mesos. És evident, però, que no és suficient. Una ciutat amiga dels animals hauria d’anar més enllà de les sancions administratives per a una realitat que no s’amaga i que suma i suma víctimes de diverses espècies durant molts anys, traspassant legislatures i eleccions.

És per això que des de la plataforma Carles Pinazo, amb el suport de desenes d’organitzacions animalistes, reclamem l’Ajuntament d’Alzira l’atenció que es mereix un problema tan greu, amb controls molt més estrictes pel que fa a la tinença, propietat, identificació i documentació necessària, usos dels animals o justificació de les transmissions (venda, regal, sacrifici, etc). Reclamem que s’inicie, de manera decidida, un setge a la desaparició d’equins i a pràctiques com les baralles il·legals de gossos i galls.

Ho reclamem, de la mateixa manera, a altres ajuntaments de la Ribera i d’altres comarques amb nuclis on es generen les mateixes problemàtiques que denunciem al barri de l’Alquerieta d’Alzira.

La plataforma Carles Pinazo dóna suport a la manifestació convocada per les Amigues dels animals del barri de l’Alquerieta d’Alzira, i que es farà el proper dia 28 d’abril a partir de les 17:00 hores.

WhatsApp Image 2018-04-23 at 22.55.53

Un mínimo de tres equinos, todos decapitados. Por su estado de descomposición, no se ha podido saber si eran caballos o burros. Cuando el operativo de bomberos y policía levantó estos restos, aparecieron huesos de más animales.

Los encontraron en el barrio de la Alquerieta de Alzira, el pasado 7 de abril. Las denuncias por el mal olor llevaron hasta el pozo donde los habían echado. No sabemos si los mataron allí mismo o llevaron los cadáveres, lo que está claro es que lo hicieron en el barrio y con total impunidad.

Los mecanismos de trazabilidad que puedan existir respecto a la propiedad y tenencia no se aplicarán en el caso de estos equinos. No ha habido, al parecer, ningún control que permita establecer su origen a pesar de que, como otros muchos, pueden haber andado por las calles del barrio con sus “dueños” al lado e, incluso, pueden haber pastado por sus alrededores y a la vista de todo el mundo.

Se han encontrado otros equinos moribundos o muertos en el barrio, donde hace mucho que se denuncia la presencia de cuadras sin limpieza ni atención adecuadas. Además, hace muchos años que se denuncian peleas de perros: se han encontrado animales muertos dentro de contenedores y otros muy malheridos, como es el caso de la perrita Xena, utilizada como sparring y salvada por la protectora Lacua en 2013. Se crían gallos y se hacen peleas a muerte, cómo han dicho algunos de los responsables ante cámaras de televisión.

El Ayuntamiento de Alzira niega que exista pasividad por su parte, puesto que se han hecho 59 actuaciones y 13 denuncias en sólo tres meses. Es evidente que no es suficiente. Una ciudad amiga de los animales tendría que ir más allá de las sanciones administrativas para una realidad que no se esconde y que suma y suma víctimas de varias especies durante muchos años, traspasando legislaturas y elecciones.

Es por eso por lo que desde la plataforma Carles Pinazo, con el apoyo de decenas de organizaciones animalistas, reclamamos el Ayuntamiento de Alzira la atención que se merece un problema tan grave, con controles mucho más estrictos en cuanto a la tenencia, propiedad, identificación y documentación necesaria, usos de los animales o justificación de las transmisiones (venta, regalo, sacrificio, etc). Reclamamos que se inicie, de manera decidida, un asedio a la desaparición de equinos y a prácticas como las peleas ilegales de perros y gallos.

Lo reclamamos, del mismo modo, en otros ayuntamientos de la Ribera y otras comarcas con núcleos donde se generan las mismas problemáticas que denunciamos en el barrio de la Alquerieta de Alzira.

La plataforma Carles Pinazo apoya a la manifestación convocada por las Amigas de los animales del barrio de la Alquerieta de Alzira, y que se hará el próximo día 28 de abril a partir de las 17:00 horas.