Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situació actual de les protectores d’animals

(más abajo en castellano)

Des de la Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a més de 30 entitats de defensa animal valencianes entre les quals es troben gran part de les protectores del nostre territori, volem fer pública la situació dels refugis d’animals valencians quasi dos anys després de les eleccions municipals i autonòmiques.

Malgrat el canvi polític en la majoria d’ajuntaments, Diputació i Generalitat, les protectores es troben pràcticament igual que fa dos anys, algunes d’elles en una situació insostenible, amb moltíssims més animals refugiats dels que caben en els albergs, amb poques o nul·les ajudes públiques, amb deutes pendents de pagament per part dels ajuntaments amb els quals tenen conveniada la recollida d’animals, etc.

A més, no podem deixar de mostrar la nostra creixent preocupació per la reculada que estem vivint en els últims mesos en el benestar dels animals abandonats, ja que els últims 5 o 6 contractes que s’han signat, alguns d’ells en poblacions tan importants com Gandia o Torrent, han sigut amb gosseres que no respecten la vida dels animals que han tingut la desgràcia de ser abandonats, castigant així a l’animal abandonat en lloc de perseguir al responsable de l’abandonament.

Per açò, sol·licitem als ajuntaments valencians que donen els passos necessaris perquè, tal com marca l’article 18 del títol V de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, a l’hora d’adjudicar el servei de recollida dels animals abandonats les associacions de protecció i defensa dels animals tinguen prioritat sobre les empreses que mercantilitzen amb la mort dels animals.

Demanem a les diferents corporacions que, per a aconseguir la fi del sacrifici dels animals abandonats, es facilite a les entitats de protecció animal la creació de nuclis zoològics. A més, els plecs dels contractes de recollida han d’adequar-se al que és el servei, doncs no es pot exigir a una protectora d’animals que tinga els permisos per a poder arreplegar bous o ovelles, doncs açò impedeix a les protectores participar en els concursos per a la recollida d’animals abandonats.

D’altra banda, s’està observant també que s’han assignat contractes de recollida a gosseres sense comprovar que aquestes no disposaven del pertinent nucli zoològic, per la qual cosa eixos ajuntaments estarien incomplint la legalitat i vulnerant els mateixos plecs del contracte. Davant açò, des de les diferents associacions protectores que formem part de la Plataforma Carles Pinazo manifestem que denunciarem jurídicament l’incompliment dels contractes, per la qual cosa ja hem començat a dotar-nos de recursos econòmics per a les possibles despeses judicials.

En últim lloc, volem manifestar la nostra confiança en què el Consell no es demore molt més a aprovar una Llei de Protecció Animal autonòmica digna del segle XXI i adequada a les demandes de la nostra societat, cada vegada més preocupada pel tracte que donem als altres animals. Tenim el convenciment que aquesta Llei contemplarà, igual que ho han fet les lleis aprovades recentment a Catalunya i la Comunitat de Madrid, el sacrifici 0, deixant com un mal record del passat les cambres de gas, les electrocucions o les injeccions que han acabat amb les vides de desenes de milers d’animals sans que van tindre la desgràcia de ser abandonats per aquells que devien cuidar-los.

València, 9 de març de 2017

Plataforma Carles Pinazo

dog-1437540_960_720

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situación actual de las protectoras de animales

Desde la Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a más de 30 entidades de defensa animal valencianas entre las que se encuentran gran parte de las protectoras de nuestro territorio, queremos hacer pública la situación de los refugios de animales valencianos casi dos años después de las elecciones municipales y autonómicas.

A pesar del cambio político en la mayoría de ayuntamientos, Diputación y Generalitat, las protectoras se encuentran prácticamente igual que hace dos años, algunas de ellas en una situación insostenible, con muchísimos más animales refugiados de los que caben en los albergues, con pocas o nulas ayudas públicas, con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos con los que tienen conveniada la recogida de animales, etc.

Además, no podemos dejar de mostrar nuestra creciente preocupación por el retroceso que estamos viviendo en los últimos meses en el bienestar de los animales abandonados, pues los últimos 5 o 6 contratos que se han firmado, algunos de ellos en poblaciones tan importantes como Gandia o Torrent, han sido con perreras que no respetan la vida de los animales que han tenido la desgracia de ser abandonados, castigando así al animal abandonado en lugar de perseguir al responsable del abandono.

Por ello, solicitamos a los ayuntamientos valencianos que den los pasos necesarios para que, tal y como marca el artículo 18 del título V de la Ley 4/1994 de 8 de julio de la Generalitat Valenciana sobre protección de los animales de compañía, a la hora de adjudicar el servicio de recogida de los animales abandonados las asociaciones de protección y defensa de los animales tengan prioridad sobre las empresas que mercantilizan con la muerte de los animales.

Pedimos a las diferentes corporaciones que, para conseguir el fin del sacrificio de los animales abandonados, se facilite a las entidades de protección animal la creación de núcleos zoológicos. Además, los pliegos de los contratos de recogida deben adecuarse a lo que es el servicio, pues no se puede exigir a una protectora de animales que tenga los permisos para poder recoger toros u ovejas, pues ello impide a las protectoras participar en los concursos para la recogida de animales abandonados.

Por otro lado, se está observando también que se han asignado contratos de recogida a perreras sin comprobar que éstas no disponían del pertinente núcleo zoológico, por lo que esos ayuntamientos estarían incumpliendo la legalidad y vulnerando los mismos pliegos del contrato. Ante esto, desde las diferentes asociaciones protectoras que formamos parte de la Plataforma Carles Pinazo manifestamos que denunciaremos jurídicamente el incumplimiento de los contratos, por lo que ya hemos empezado a dotarnos de recursos económicos para los posibles gastos judiciales.

En último lugar, queremos manifestar nuestra confianza en que el Consell no se demore mucho más en aprobar una Ley de Protección Animal autonómica digna del siglo XXI y adecuada a las demandas de nuestra sociedad, cada vez más preocupada por el trato que damos a los demás animales. Tenemos el convencimiento de que dicha Ley contemplará, al igual que lo han hecho las leyes aprobadas recientemente en Cataluña y la Comunidad de Madrid, el sacrificio 0, dejando como un mal recuerdo del pasado las cámaras de gas, las electrocuciones o los pinchazos que han acabado con las vidas de decenas de miles de animales sanos que tuvieron la desgracia de ser abandonados por quienes debían de cuidarlos.

Valencia, 9 de marzo de 2017

Plataforma Carles Pinazo

Comunicat de la PCP amb motiu de les festes de Nadal i cap d’any

La Plataforma Carles Pinazo vos desitja que tingueu salut!

Però salut no és l’absència de malaltia, que potser no tinguem la sort d’evitar-la; salut és la capacitat de celebrar la vida i afrontar les dificultats que ens presenta: es pot morir ple de salut. És una llàstima que per a celebrar nosaltres la vida tinga que pagar-ho algú. La Plataforma Carles Pinazo reclama que la factura d’estes festes no la paguen els altres animals.

Anem a fer dinars i sopars especials estos dies, no? Per què no vegetarians o vegans alguns d’ells? Molt millor si són tots! Per què no provar noves sensacions gustatives i ètiques? El nostre gest també serà solidari envers les comunitats rurals de molts països i ajudarem a mantenir més sa el medi ambient. Sabem que l’alimentació animal consumeix una quantitat ingent de recursos agrícoles i hídrics i genera quantitats importants de residus tòxics; i no són en absolut necessaris per alimentar-nos equilibradament i saludable.

Són dies de regals, veritat? No ens gastem un euro amb simpàtiques mascotes ni afavorim el negoci dels que trafiquen amb les seues vides. Deixem als animals al marge d’eixa costum. Incorporar un nou membre a la nostra família deu ser una acció meditada que comporta responsabilitats; i sobre tot, recordem que existeixen protectores on podem acudir per fer adopcions en compte de compres.

Som conscients que la societat va avançant en el reconeixement dels drets dels animals i la gent va sent conscient que no podem utilitzar els animals per calmar el nostre desfici ni com a entreteniment en espectacles, zoos, oceanogràfics, circs o desfilades.

Esperem que les administracions avancen com s’espera d’elles, donant resposta a una cada vegada major demanda social d’unes lleis contundents, que defensen a tots els animals.

Bones festes i feliç any nou!

postal-pcp

Comunicado de la PCP con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año

¡La Plataforma Carles Pinazo os desea que tengáis salud!

Pero salud no es la ausencia de enfermedad, que quizás no tengamos la suerte de evitarla; salud es la capacidad de celebrar la vida y afrontar las dificultades que nos presenta: se puede morir lleno de salud. Es una lástima que para celebrar nosotras y nosotros la vida tenga que pagarlo alguien. La Plataforma Carles Pinazo reclama que la factura de estas fiestas no la paguen los otros animales.

Vamos a hacer comidas y cenas especiales estos días, ¿no? ¿Por qué no vegetarianas o veganas algunas de ellas? ¡Mucho mejor si son todas! ¿Por qué no probar nuevas sensaciones gustativas y éticas? Nuestro gesto también será solidario hacia las comunidades rurales de muchos países y ayudaremos a mantener más sano el medio ambiente. Sabemos que la alimentación animal consume una cantidad ingente de recursos agrícolas y hídricos y genera cantidades importantes de residuos tóxicos; y no son en absoluto necesarios para alimentarnos equilibradamente y saludable.

Son días de regalos, ¿verdad? No nos gastemos un euro con simpáticas mascotas ni favorezcamos el negocio de los que trafican con sus vidas. Dejemos a los animales al margen de esa costumbre. Incorporar un nuevo miembro a nuestra familia debe de ser una acción meditada que comporte responsabilidades; y, sobre todo, recordemos que existen protectoras donde podemos acudir para hacer adopciones en lugar de compras.

Somos conscientes de que la sociedad va avanzando en el reconocimiento de los derechos de los animales y la gente va siendo consciente de que no podemos utilizar a los animales para calmar nuestra desazón ni como entretenimiento en espectáculos, zoos, oceanográficos, circos o desfiles.

Esperamos que las administraciones avancenn como se espera de ellas, dando respuesta a una cada vez mayor demanda social de unas leyes contundentes, que defiendan a todos los animales.

¡Felices fiestas y feliz año nuevo!

(Fotografía de Markus Spiske)

25.000 firmes perquè la UNESCO exigisca que la tauromàquia quede fora de la setmana de Falles

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo defensa que no es poden reconéixer les Falles com a Patrimoni de la Humanitat mentre estes estiguen “segrestades per la tortura taurina”

entrega-firmes-unesco-1

[VALÈNCIA, 23 DE NOVEMBRE DE 2016] Este matí diversos membres d’algunes de les associacions de defensa animal que formen la Plataforma Carles Pinazo es reunien davant les portes del Centre UNESCO a València per a fer entrega de les quasi 25.000 firmes que esta entitat ha arreplegat en els últims dos mesos en la seua campanya “Falles sí, però sense tortura”. La plataforma animalista defensa que a dia de hui la tauromàquia és un dels eixos centrals de les Falles de València, “segrestant fins i tot el nom de la nostra festa i anomenant directament Falles a la cruel tortura d’animals, tal com podem veure cada any en els cartells taurins”. És per açò que els signants d’esta petició creada en el portal Change.org demanden a la UNESCO que un requisit imprescindible perquè les Falles puguen aspirar a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat siga la desaparició de la fira taurina de març, ja que “reconéixer la festa de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat és, en estos moments, reconèixer també com a Patrimoni de la Humanitat la tortura de bous en públic, la qual cosa legitimaria una pràctica rebutjada àmpliament per la societat”, denuncia Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo.

Tal com van explicar els representants de l’entitat animalista, el lliurament de les firmes davant la seu de la UNESCO a València va ser un acte simbòlic, ja que les 25.000 firmes, juntament amb informes veterinaris i documentació gràfica que mostren la cruel realitat de la tauromàquia, seran enviats a la seu de la UNESCO a París i als diferents membres del comité que decidirà quines festes passen a ser reconegudes com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Segons Tormos, també enviaran als membres de la UNESCO suficient informació que demostra la “clara relació entre les Falles i la tauromàquia, com captures de pantalla de la web de la Junta Central Fallera amb les corregudes de bous entre els esdeveniments fallers, fullets turístics editats per la Generalitat Valenciana destacant els bous com a part de les Falles, especials informatius en periòdics, etc., per no oblidar els arguments taurins amb els quals s’apropien de l’activitat turística i econòmica de les Falles.”

Cal destacar que fa unes setmanes la Direcció General de Cultura i Patrimoni, després d’assabentar-se de la recollida de signatures iniciada per la Plataforma Carles Pinazo, va emetre un document en el qual desvinculava les corregudes de bous de les Falles, indicant que la fira taurina “està organitzada per una societat privada sense relació directa amb els organitzadors de les Falles”. Així i tot, des de la Plataforma Carles Pinazo han explicat que esta desvinculació davant la mirada de la UNESCO “ni és suficient ni és creïble després de dècades de complicitat entre les Falles, la tauromàquia i les diferents administracions valencianes”. Els animalistes destaquen també que “s’excusen en defensar que la setmana taurina l’organitza una societat privada, obviant que la pròpia Diputació de València és la titular de la plaça de bous i que esta pot regular quines activitats se celebren en la plaça i en quines dates”.

entrega-firmes-unesco-5 

25.000 firmas para que la UNESCO exija que la tauromaquia quede fuera de la semana de Fallas

La Plataforma Carles Pinazo defiende que no se pueden reconocer las Fallas como Patrimonio de la Humanidad mientras éstas estén “secuestradas por la tortura taurina”

[VALENCIA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2016] Esta mañana varios miembros de algunas de las asociaciones de defensa animal que forman la Plataforma Carles Pinazo se reunían ante las puertas del Centro UNESCO en Valencia para hacer entrega de las casi 25.000 firmas que esta entidad ha recogido en los últimos dos meses en su campaña “Fallas sí, pero sin tortura”. La plataforma animalista defiende que a día de hoy la tauromaquia es uno de los ejes centrales de las Fallas de Valencia, “secuestrando incluso el nombre de nuestra fiesta y llamando directamente Fallas a la cruel tortura de animales, tal y como podemos ver cada año en los carteles taurinos”. Es por ello que los firmantes de esta petición creada en el portal Change.org demandan a la UNESCO que un requisito imprescindible para que las Fallas puedan aspirar a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad sea la desaparición de la feria taurina de marzo, ya que “reconocer la fiesta de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad es, en estos momentos, reconocer también como Patrimonio de la Humanidad la tortura de toros en público, lo que legitimaría una práctica rechazada ampliamente por la sociedad”, denuncia Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo.

Tal y como explicaron los representantes de la entidad animalista, la entrega de las firmas ante la sede de la UNESCO en Valencia fue un acto simbólico, ya que las 25.000 firmas, junto a informes veterinarios y documentación gráfica que muestran la cruel realidad de la tauromaquia, serán enviados a la sede de la UNESCO en París y a los diferentes miembros del comité que decidirá qué fiestas pasan a ser reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Según Tormos, también enviaran a los miembros de la UNESCO suficiente información que demuestra la “clara relación entre las Fallas y la tauromaquia, como capturas de pantalla de la web de la Junta Central Fallera con las corridas de toros entre los eventos falleros, folletos turísticos editados por la Generalitat Valenciana destacando los toros como parte de las Fallas, especiales informativos en periódicos, etc., por no olvidar los argumentos taurinos con los que se apropian de la actividad turística y económica de las Fallas.”

Hay que destacar que hace unas semanas la Dirección General de Cultura y Patrimonio, tras enterarse de la recogida de firmas iniciada por la Plataforma Carles Pinazo, emitió un documento en el que desvinculaba las corridas de toros de las Fallas, indicando que la feria taurina “está organizada por una sociedad privada sin relación directa con los organizadores de las Fallas”. Aun así, desde la Plataforma Carles Pinazo han explicado que esta desvinculación ante la mirada de la UNESCO “ni es suficiente ni es creíble tras décadas de complicidad entre las Fallas, la tauromaquia y las diferentes administraciones valencianas”. Los animalistas destacan también que “se excusan al defender que la semana taurina la organiza una sociedad privada, obviando que la propia Diputación de Valencia es la titular de la plaza de toros y que ésta puede regular qué actividades se celebran en la plaza y en qué fechas”.

Tavernes es concentrarà per a dir no als bous al carrer

L’acte, convocat per associacions animalistes i partits polítics tindrà lloc este dissabte a les 19 hores davant de l’ajuntament valler

[TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 02 DE SETEMBRE DE 2016] Demà dissabte, i com ja feren durant les festes patronals de 2014, associacions animalistes i persones preocupades pel maltractament animal eixiran al carrer en Tavernes de la Valldigna (València) per a mostrar el seu rebuig a la celebració dels bous al carrer en la població. Enguany es preveu que a la concentració acudisca no solament la ciutadania més implicada en la defensa animal, ja que gran part de la població se sent enganyada per l’ajuntament de Tavernes després de signar este la declaració favorable a la celebració de festejos taurins en una població que es va declarar en ple lliure de maltractament animal i que fa pocs mesos va celebrar una consulta popular on només el 5% de la ciutadania es va mostrar a favor de seguir celebrant bous al carrer.

Des de la Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a quasi 40 associacions animalistes valencianes, es va intentar durant setmanes explicar a Jordi Juan, alcalde de la població i diputat autonòmic per Compromís, que l’ajuntament tenia potestat per a denegar els permisos per a la celebració de bous al carrer, i que era una decisió “legitimada pel ple de l’ajuntament, per la voluntat popular, i sobretot per l’ètica de no ser còmplice del linxament públic d’animals”, apunta Jesús Frare, portaveu de la Plataforma. A més, Frare lamenta no haver obtingut resposta alguna per part de cap dirigent polític, a pesar que des de la Plataforma Carles Pinazo li van fer arribar a l’alcalde Juan i a la regidora de festes, Encar Mifsud, “un extens informe veterinari on s’arreplega el maltractament al que són sotmesos els animals durant els bous al carrer, un argumentari legal per a justificar el no a la celebració d’actes amb bous, i un informe realitzat per la policia local de Simat de la Valldigna on es detallen els maltractaments als quals van sotmetre a les vaques, arribant fins i tot a produir-se la mort d’una d’elles, en les festes de 2015”.

La concentració antitaurina, que tindrà lloc el dissabte 3 de setembre a les 19 hores en la plaça de l’Ajuntament de Tavernes, ha sigut convocada per Esquerra Unida, Esquerra Republicana, l’associació animalista Guaita Xeraco i la ja esmentada Plataforma Carles Pinazo. Des de l’organització de l’acte asseguren que són moltes les persones que els han transmès que no podran acudir a la concentració animalista per “por a represàlies i fins i tot perquè directament els seus superiors els han demanat que no se sumen a l’acte”. Així i tot, els convocants animen a la ciutadania a perdre la por i eixir al carrer per a demostrar que “som més els que volem als bous en llibertat i apostem per unes festes que deixen d’estar segrestades per la violència taurina”.

 

Concentració Tavernes

Tavernes se concentrará para decir no als bous al carrer

El acto, convocado por asociaciones animalistas y partidos políticos tendrá lugar este sábado a las 19 horas ante el ayuntamiento vallero

[TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016] Mañana sábado, y como ya hicieran durante las fiestas patronales de 2014, asociaciones animalistas y personas preocupadas por el maltrato animal saldrán a la calle en Tavernes de la Valldigna (Valencia) para mostrar su rechazo a la celebración de los bous al carrer en la población. Este año se prevé que a la concentración acuda no sólo la ciudadanía más implicada en la defensa animal, ya que gran parte de la población se siente engañada por el ayuntamiento de Tavernes tras firmar éste la declaración favorable a la celebración de festejos taurinos en una población que se declaró en pleno libre de maltrato animal y que hace pocos meses celebró una consulta popular donde sólo el 5% de la ciudadanía se mostró a favor de seguir celebrando bous al carrer.

Desde la Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a casi 40 asociaciones animalistas valencianas, se intentó durante semanas explicar a Jordi Juan, alcalde de la población y diputado autonómico por Compromís, que el ayuntamiento tenía potestad para denegar los permisos para la celebración de bous al carrer, y que era una decisión “legitimada por el pleno del ayuntamiento, por la voluntad popular, y sobre todo por la ética de no ser cómplice del linchamiento público de animales”, apunta Jesús Frare, portavoz de la Plataforma. Además, Frare lamenta no haber obtenido respuesta alguna por parte de ningún dirigente político, a pesar de que desde la Plataforma Carles Pinazo le hicieron llegar al alcalde Juan y a la concejala de fiestas, Encar Mifsud, “un extenso informe veterinario donde se recoge el maltrato al que son sometidos los animales durante los bous al carrer, un argumentario legal para justificar el no a la celebración de actos con toros, y un informe realizado por la policía local de Simat de la Valldigna donde se detallan los malos tratos a los que sometieron a las vacas, llegando incluso a producirse la muerte de una de ellas, en las fiestas de 2015”.

La concentración antitaurina, que tendrá lugar el sábado 3 de septiembre a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de Tavernes, ha sido convocada por Esquerra Unida, Esquerra Republicana, la asociación animalista Guaita Xeraco y la ya mencionada Plataforma Carles Pinazo. Desde la organización del acto aseguran que son muchas las personas que les han transmitido que no podrán acudir a la concentración animalista por “miedo a represalias e incluso porque directamente sus jefes les han pedido que no se sumen al acto”. Aun así, los convocantes animan a la ciudadanía a perder el miedo y salir a la calle para demostrar que “somos más quienes queremos a los toros en libertad y apostamos por unas fiestas que dejen de estar secuestradas por la violencia taurina”.

Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant de la celebració dels bous al carrer a Tavernes de la Valldigna

La Plataforma Carles Pinazo ha tingut coneixement que, finalment, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna (València) ha concedit la declaració favorable als linxaments de bous al carrer que es realitzaran al municipi, coincidint amb les seues festes. Aquesta declaració ha estat signada per l’alcalde en funcions, Josep Llàcer, amb data 12 d’agost.

Lamentablement, els fets ens donen la raó. El govern municipal s’havia esforçat en menysprear la declaració favorable com a un tràmit sense rellevància, amb la intenció de fer creure que no tenien cap responsabilitat ni implicació en els linxaments i assenyalant cap a la Generalitat com a culpable. Si no calia, per què l’han signada? El pretext principal ha estat un informe tècnic signat per la Secretaria General i la persona Tècnica d’Urbanisme. En aquest document, i en relació a la declaració favorable, cal destacar el següent paràgraf:

“La norma no estableix la naturalesa jurídica de la declaració favorable de l’ajuntament, que sembla preceptiva, encara que no s’estableix si és vinculant. Tampoc es determinen els efectes no emetera la declaració favorable o emetera una desfavorable a l’empara de l’acord referit en l’antecedent 2 [declaració de Tavernes de la Valldigna com a municipi lliure de maltractament animal], tenint en compte que l’autorització expressa ha de ser atorgada per la Conselleria competent en matèria d’espectacles”.

Front a això, insistim en la claredat del reglament. La perceptivitat està perfectament establerta pel seu article 15, “documentació NECESSÀRIA per a la celebració de bous al carrer”, entre la que es troba aquesta declaració favorable de l’Ajuntament. Sense ella, els linxaments no es podrien celebrar.

També insistim en la claredat del preàmbul d’aquest reglament, on qui legisla deixa clar que aquesta declaració és la via per a “DECIDIR EN CONTRA” de la tortura i linxaments, decisió que qualifica com “igualment respectable” que la favorable. Això queda encara més aclarit quan es diu que aquesta declaració té una “RELLEVÀNCIA ESPECIAL”.

A més, la suposada, malgrat que incerta, falta de definició, pel que faria a la naturalesa jurídica d’aquesta declaració, no és un argument per que l’Ajuntament deixe d’exercir les seues potestats en defensa de la declaració del municipi com a lliure de maltractament animal, que contà amb el vot favorable del grup municipal de Compromís, i del resultat de l’enquesta ciutadana on el suport als linxaments de bous al carrer no superà el 5% de la ciutadania amb dret a vot.

Front a això, s’han emparat en la falsa tradició dels linxaments de bous al carrer, que arriben a qualificar d’”immemorial”, i fins i tot fan referència a una “atracció popular” que contrasta amb el suport real de la ciutadania i per a la que tiren mà, també sense cap fonament, de la gent visitant.

El despropòsit es tanca amb l’edulcoració del suport amb uns condicionants referits a garanties de seguretat i d’actuacions contra el maltractament animal. L’Ajuntament de Tavernes disposa d’informes veterinaris sobre el patiment animal als linxaments de bous al carrer, perquè la Plataforma Carles Pinazo va fer entrega d’aquests documents.

El maltractament és intrínsec al linxament des de que els animals ixen de la ramaderia, i negar-ho és una mostra més que la signatura d’aquesta declaració és, malgrat tots els edulcorants, un acte militant a favor dels interessos del negoci del patiment animal i un absolut despropòsit per a un municipi “lliure de maltractament animal”.

La Plataforma Carles Pinazo lamenta aquesta insistència en el foment dels linxaments de bous al carrer, i continuarà treballant en suport dels i les animalistes de Tavernes per a que el seu poble deixe de ser municipi que acull i recolza el maltractament animal.

València, 19 d’agost de 2016

 

Toro barrera

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la celebración de los bous al carrer en Tavernes de la Valldigna

La Plataforma Carles Pinazo ha tenido conocimiento de que, finalmente, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha concedido la declaración favorable a los linchamientos de bous al carrer que se realizarán en el municipio, coincidiendo con sus fiestas. Esta declaración ha sido firmada por el alcalde en funciones, Josep Llàcer, con fecha 12 de agosto.

Lamentablemente, los hechos nos dan la razón. El gobierno municipal se había esforzado en despreciar la declaración favorable como un trámite sin relevancia, con la intención de hacer creer que no tenían ninguna responsabilidad ni implicación en los linchamientos y señalando hacia la Generalitat como culpable. Si no hacía falta, ¿por qué la han firmado? El pretexto principal ha sido un informe técnico firmado por la Secretaría General y la persona Técnica de Urbanismo. En este documento, y en relación a la declaración favorable, hay que destacar el siguiente párrafo:

“La norma no establece la naturaleza jurídica de la declaración favorable del ayuntamiento, que parece preceptiva, aunque no se establece si es vinculante. Tampoco se determinan los efectos no emitiera la declaración favorable o emitiera una desfavorable al amparo del acuerdo referido en el antecedente 2 [declaración de Tavernes de la Valldigna como municipio libre de maltrato animal], teniendo en cuenta que la autorización expresa tiene que ser otorgada por la Conselleria competente en materia de espectáculos”.

Frente a esto, insistimos en la claridad del reglamento. La perceptividad está perfectamente establecida por su artículo 15, “documentación NECESARIA para la celebración de bous al carrer”, entre la que se encuentra esta declaración favorable del Ayuntamiento. Sin ella, los linchamientos no se podrían celebrar.

También insistimos en la claridad del preámbulo de este reglamento, donde quien legisla deja claro que esta declaración es la vía para “DECIDIR EN CONTRA” de la tortura y linchamientos, decisión que califica como “igualmente respetable” que la favorable. Esto queda todavía más aclarado cuando se dice que esta declaración tiene una “RELEVANCIA ESPECIAL”.

Además, la supuesta, a pesar de que incierta, falta de definición, por lo que haría a la naturaleza jurídica de esta declaración, no es un argumento para que el Ayuntamiento deje de ejercer sus potestades en defensa de la declaración del municipio como libre de maltrato animal, que contó con el voto favorable del grupo municipal de Compromís, y del resultado de la encuesta ciudadana donde el apoyo a los linchamientos de bous al carrer no superó el 5% de la ciudadanía con derecho a voto.

Frente a esto, se han amparado en la falsa tradición de los linchamientos de bous al carrer, que llegan a calificar de “inmemorial”, e incluso hacen referencia a una “atracción popular” que contrasta con el apoyo real de la ciudadanía y para la que echan mano, también sin ningún fundamento, de la gente visitante.

El despropósito se cierra con la edulcoración del apoyo con unos condicionantes referidos a garantías de seguridad y de actuaciones contra el maltrato animal. El Ayuntamiento de Tavernes dispone de informes veterinarios sobre el sufrimiento animal en los linchamientos de bous al carrer, porque la Plataforma Carles Pinazo hizo entrega de estos documentos.

El maltrato es intrínseco al linchamiento desde que los animales salen de la ganadería, y negarlo es una muestra más que la firma de esta declaración es, a pesar de todos los edulcorantes, un acto militante a favor de los intereses del negocio del sufrimiento animal y un absoluto despropósito para un municipio “libre de maltrato animal”.

La Plataforma Carles Pinazo lamenta esta insistencia en el fomento de los linchamientos de bous al carrer, y continuará trabajando en apoyo de los y las animalistas de Tavernes para que su pueblo deje de ser municipio que acoge y defiende el maltrato animal.

Valencia, 19 de agosto de 2016

Illa vallera de linxaments taurins

Per Rosa Tormos, Eva Benet, Mario Estruch i Jesús Frare, membres de la Plataforma Carles Pinazo.

S’acaba de representar altre capítol del sainet taurí a Tavernes de la Valldigna. La penya fundada poc després de l’arribada de Compromís al govern municipal i farcida de gent propera, anunciava primer que tenia tancat “el 70%” de la programació de linxaments de bous al carrer a una plaça portàtil, en un solar privat i sense cap ajut públic. Molt important és el que assenyalaven com a eixe 30% restant: “conèixer si el consistori o la Generalitat concedeixen les llicències necessàries”.

Immediatament, el senyor alcalde anunciava que l’Ajuntament no es podria negar a concedir les autoritzacions, i això també és molt important, “si la promoció compleix amb tots els requisits que estableix la llei” i “té la documentació en regla”. Ho intenta adornar assegurant que no tindrien cap subvenció, en compliment del que es derivà de la consulta ciutadana de febrer.

Així es completa el lamentable escenari valler, una illa de linxaments taurins a la Safor. A Benifairó isqué el primer bolet en forma de plaça portàtil amb tots els permisos, concedits segons les autoritats municipals perquè els informes tècnics advertien del perill d’incórrer en prevaricació si no ho feien. A Simat es tornaran a linxar vaquetes i de la forma com s’ha fet fins ara, amb les anomalies recollides per un informe de la Policia Local de 2015 i que parla d’animals amuntegats en espais minúsculs sense aigua ni menjar durant dies, d’abusos durant el transport, d’ús continuat del bastó elèctric i de sacrifici d’animals in situ. Això sí, l’alcalde de Simat traslladà a membres d’aquesta plataforma el compromís de convocar una consulta ciutadana sobre aquesta bestiesa per al mes d’octubre.

Parlem primer de prevaricació, que és el delicte que pot cometre una autoritat o persona funcionària si, en un assumpte administratiu, dicta una resolució arbitrària i injusta. A Tavernes, l’ajuntament ha estat pagant-li la festa als amics taurins, amb els diners de tots i totes, durant 5 anys. La consulta promesa i anunciada fou postergada fins a la desesperació i, una vegada desacreditat l’argument de Jordi Juan que “era el que el poble volia”, ens trobem amb aquesta escenificació que ens torna a la casella d’eixida: la plaça de tortures i linxaments exactament al mateix lloc on era abans que Jordi Juan fera de “capità moro” durant cinc anys. Els taurins han tingut els diners públics que han volgut durant tot el temps que ho han pogut allargar, i ara continuen trobant totes les connivències que els calen.

Tornem a eixos arguments claus. L’alcalde diu que no es pot negar a concedir els permisos a una penya que té els papers en regla, però no diu que sense el vist-i-plau de l’ajuntament no tindrien els papers en regla. El reglament de bous al carrer diu clarament que la potestat autonòmica d’autoritzar els linxaments es concedirà únicament si es disposa d’aquest vist-i-plau. Això és així a Tavernes, a Benifairó i a tot arreu. Als municipis on es fan bous, es fan necessàriament amb la implicació i connivència de l’Ajuntament.

Més concretament, i com hem fet constar en comunicats anteriors de la Carles Pinazo, el preàmbul del DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), explicita la “rellevància especial (…) de la declaració de l’ajuntament respecte a la realització dels bous al carrer al seu terme municipal”. I concreta encara més: “l’entitat local declararà sobre si està d’acord o no sobre la celebració dels festejos”. Sense aquesta declaració favorable, requerida segons l’article 15 del Reglament, no es poden celebrar bous al carrer (que ho són independentment de l’espai o recinte on es celebren i de si la iniciativa és pública o privada, con diu aquest Reglament).

No hi ha hagut qui haja respost a les nostres consultes sobre la normativa o reglamentació que anul·laria aquests preceptes i “obligarien” l’Ajuntament a concedir la declaració favorable. En tot cas, l’Ajuntament podria protegir la seua ciutadania davant aquesta estafa normativa, negant-se a signar eixa declaració favorable que, segons els seus pretexts, el convertiria en responsable per obligació. Tal vegada, la realitat és que també hi haja acords perquè la creïlla calenta dels linxaments dels bous al carrer no creme cap mà amiga a cap nivell competencial (local, provincial i autonòmic).

Per això, des de la Plataforma Carles Pinazo tornem a insistir en el respecte a la voluntat popular, en la confirmació que les persones partidàries d’identificar el linxament i el patiment de bous amb la festa i la tradició no representen cap majoria, i en la bona intenció que radica, de manera intrínseca, en el compromís d’una corporació local amb la defensa dels animals front al maltractament. Insistim en la necessitat d’entrar realment al segle XXI, amb unes festes sense linxaments de bous al carrer.

Amb aquests arguments sí que no es pot trobar prevaricació per enlloc, al contrari del que passa amb aquesta representació davant l’opinió pública, amb comunicat de la penya i reacció “espontània” de l’equip de govern de Tavernes, que es fonamenta en ocultacions d’informació, manipulacions i mentides completes per a protegir els interessos taurins. Això sí que podria ser el relat d’una prevaricació en tota regla.

Bous al carrer Tavernes

Isla vallera de linchamientos taurinos.

Por Rosa Tormos, Eva Benet, Mario Estruch y Jesús Frare, miembros de la Plataforma Carles Pinazo.

Se acaba de representar otro capítulo del sainete taurino en Tavernes de la Valldigna. La peña fundada al poco de la llegada de Compromís al gobierno municipal y repleta de gente cercana, anunciaba primero que tenía cerrado “el 70%” de la programación de linchamientos de bous al carrer en una plaza portátil, en un solar privado y sin ninguna ayuda pública. Muy importante es lo que señalaban como ese 30% restante: “conocer si el consistorio o la Generalitat conceden las licencias necesarias”.

Inmediatamente, el señor alcalde anunciaba que el Ayuntamiento no se podría negar a conceder las autorizaciones, y esto también es muy importante, “si la promoción cumple con todos los requisitos que establece la ley” y “tiene la documentación en regla”. Lo intenta adornar asegurando que no tendrían ninguna subvención, en cumplimiento de lo que se derivó de la consulta ciudadana de febrero.

Así se completa el lamentable escenario vallero, una isla de linchamientos taurinos en la Safor. En Benifairó salió la primera seta en forma de plaza portátil con todos los permisos, concedidos según las autoridades municipales porque los informes técnicos advertían del peligro de incurrir en prevaricación si no lo hacían. En Simat se volverán a linchar vaquillas y de la forma como se ha hecho hasta ahora, con las anomalías recogidas por un informe de la Policía Local de 2015 y que habla de animales amontonados en espacios minúsculos sin agua ni comida durante días, de abusos durante el transporte, de uso continuado del bastón eléctrico y de sacrificio de animales in situ. Eso sí, el alcalde de Simat trasladó a miembros de esta plataforma el compromiso de convocar una consulta ciudadana sobre esta barbaridad para el mes de octubre.

Hablamos primero de prevaricación, que es el delito que puede cometer una autoridad o persona funcionaria si, en un asunto administrativo, dicta una resolución arbitraria e injusta. En Tavernes, el ayuntamiento ha estado pagándole la fiesta a los amigos taurinos, con el dinero de todos y todas, durante 5 años. La consulta prometida y anunciada fue postergada hasta la desesperación y, una vez desacreditado el argumento de Jordi Juan de que “era lo que el pueblo quería”, nos encontramos con esta escenificación que nos devuelve a la casilla de salida: la plaza de torturas y linchamientos exactamente en el mismo lugar donde era antes de que Jordi Juan hiciera de “capitán moro” durante cinco años. Los taurinos han tenido el dinero público que han querido durando todo el tiempo que lo han podido alargar, y ahora continúan encontrando todas las connivencias que les hacen falta.

Volvemos a esos argumentos claves. El alcalde dice que no se puede negar a conceder los permisos a una peña que tiene los papeles en regla, pero no dice que sin el visto bueno del ayuntamiento no tendrían los papeles en regla. El reglamento de bous al carrer dice claramente que la potestad autonómica de autorizar los linchamientos se concederá únicamente si se dispone de este visto bueno. Esto es así en Tavernes, en Benifairó y en todas partes. En los municipios donde se hacen bous al carrer, se hacen necesariamente con la implicación y connivencia del Ayuntamiento.

Más concretamente, y cómo hemos hecho constar en comunicados anteriores de la Carles Pinazo, el preámbulo del DECRETO 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana (bous al carrer), explicita la “relevancia especial (…) de la declaración del ayuntamiento respecto a la realización de los bous al carrer en su término municipal”. Y concreta todavía más: “la entidad local declarará sobre si está de acuerdo o no sobre la celebración de los festejos”. Sin esta declaración favorable, requerida según el artículo 15 del Reglamento, no se pueden celebrar bous al carrer (que lo son independientemente del espacio o recinto donde se celebran y de si la iniciativa es pública o privada, cono dice este Reglamento).

No ha habido quien haya respondido a nuestras consultas sobre la normativa o reglamentación que anularía estos preceptos y “obligarían” al Ayuntamiento a conceder la declaración favorable. En todo caso, el Ayuntamiento podría proteger a su ciudadanía ante esta estafa normativa, negándose a firmar esa declaración favorable que, según sus pretextos, lo convertiría en responsable por obligación. Tal vez, la realidad es que también haya acuerdos para que la patata caliente de los linchamientos de los bous al carrer no queme ninguna mano amiga en ningún nivel competencial (local, provincial y autonómico).

Por eso, desde la Plataforma Carles Pinazo volvemos a insistir en el respeto a la voluntad popular, en la confirmación que las persones partidarias de identificar el linchamiento y el sufrimiento de toros con la fiesta y la tradición no representan ninguna mayoría, y en la buena intención que radica, de manera intrínseca, en el compromiso de una corporación local con la defensa de los animales frente al maltrato. Insistimos en la necesidad de entrar realmente en el siglo XXI, con unas fiestas sin linchamientos de bous al carrer.

Con estos argumentos sí que no se puede encontrar prevaricación en ninguna parte, al contrario de lo que ocurre con esta representación ante la opinión pública, con comunicado de la peña y reacción “espontánea” del equipo de gobierno de Tavernes, que se fundamenta en ocultaciones de información, manipulaciones y mentiras completas para proteger los intereses taurinos. Eso sí que podría ser el relato de una prevaricación en toda regla.

La Plataforma Carles Pinazo demana a l’Ajuntament de Tavernes que acomplisca la seua paraula i no permeta la celebració de bous al carrer

Els animalistes remarquen en la carta que han dirigit al consistori valler que en la consulta celebrada en febrer sols el 4,7% de la població va votar a favor de continuar fent bous

[VALÈNCIA, 30 DE JUNY DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entitat que integra a més de 30 organitzacions valencianes en defensa dels animals, ha presentat aquest matí un escrit dirigit a Jordi Juan, alcalde de Tavernes de la Valldigna, i a la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament de la ciutat, alertada pels rumors sobre la possibilitat que una empresa privada demane els permisos per a instal·lar una plaça de bous al terme municipal. A la carta, el col·lectiu animalista recorda als membres del govern municipal que “permetre el linxament públic d’animals aniria en contra de la mínima ètica envers els animals i que a més vulneraria allò expressat públicament fa uns mesos pels veïns i veïnes de la població, on en una consulta organitzada pel propi ajuntament, sols el 4,7% de la ciutadania va recolzar l’opció de seguir celebrant bous al carrer”.

A més, a l’escrit signat per Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma, es recorda que des de l’Ajuntament es va afirmar que la consulta celebrada el passat febrer seria vinculant, i que en aquesta no es preguntava sobre si el finançament del “maltractament” havia de ser públic o privat, sinó sobre si la ciutadania volia que se seguiren programant bous al carrer durant les festes patronals, quedant molt clar que el problema no era qui subvencionava els festejos, sinó “el rebuig majoritari de la població a seguir fent del linxament de bous i vaques una forma de diversió”.

Des de la Plataforma han fet arribar a l’alcalde Jordi Juan un informe jurídic que, contràriament al que argumenta el “cada vegada més debilitat lobby taurí”, demostra que no hi ha cap base legal que obligue a l’Ajuntament a donar els permisos per al muntatge d’una plaça de bous, i molt menys a donar el vist i plau a la celebració d’actes taurins dins del terme municipal. Com indiquen des de la Plataforma, tant a la normativa autonòmica que regula els festejos taurins tradicionals, com a la reglamentació estatal, es remarca que és imprescindible una declaració favorable per part de l’ajuntament per a la celebració dels festejos amb bous al seu terme municipal, “declaració que l’ajuntament pot perfectament negar-se a concedir i, encara més, quan s’ha realitzat una consulta ciutadana que fonamenta este rebuig”, assegura Tormos. La Plataforma ha presentat també un extens informe veterinari que documenta el maltractament al que se sotmet als animals durant els bous al carrer, confiant en que “Jordi Juan tinga la valentia de complir la voluntat del poble i desterre per sempre de Tavernes el maltractament animal”.

 

Toro barrera 

La Plataforma Carles Pinazo pide al Ayuntamiento de Tavernes que cumpla su palabra y no permita la celebración de bous al carrer

Los animalistas remarcan en la carta que han dirigido al consistorio vallero que en la consulta celebrada en febrero sólo el 4,7% de la población votó a favor de continuar haciendo toros

[VALENCIA, 30 DE JUNIO DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entidad que integra a más de 30 organizaciones valencianas en defensa de los animales, ha presentado esta mañana un escrito dirigido a Jordi Juan, alcalde de Tavernes de la Valldigna, y al resto de regidores y regidoras del Ayuntamiento de la ciudad, alertada por los rumores sobre la posibilidad de que una empresa privada pida los permisos para instalar una plaza de toros en el término municipal. En la carta, el colectivo animalista recuerda a los miembros del gobierno municipal que “permitir el linchamiento público de animales iría en contra de la mínima ética hacia los animales y que además vulneraría aquello expresado públicamente hace unos meses por los vecinos y vecinas de la población, donde en una consulta organizada por el propio ayuntamiento, sólo el 4,7% de la ciudadanía apoyó la opción de seguir celebrando bous al carrer”.

Además, en el escrito firmado por Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma, se recuerda que desde el Ayuntamiento se afirmó que la consulta celebrada el pasado febrero sería vinculante, y que en ésta no se preguntaba sobre si la financiación del “maltrato” tenía que ser pública o privada, sino sobre si la ciudadanía quería que se siguieran programando bous al carrer durante las fiestas patronales, quedando muy claro que el problema no era quién subvencionaba los festejos, sino “el rechazo mayoritario de la población a seguir haciendo del linchamiento de toros y vacas una forma de diversión”.

Desde la Plataforma han hecho llegar al alcalde Jordi Juan un informe jurídico que, contrariamente a lo que argumenta el “cada vez más debilitado lobby taurino”, demuestra que no hay ninguna base legal que obligue al Ayuntamiento a dar los permisos para el montaje de una plaza de toros, y mucho menos a dar el visto bueno a la celebración de actos taurinos dentro del término municipal. Como indican desde la Plataforma, tanto en la normativa autonómica que regula los festejos taurinos tradicionales, como en la reglamentación estatal, se remarca que es imprescindible una declaración favorable por parte del ayuntamiento para la celebración de los festejos con toros en su término municipal, “declaración que el ayuntamiento puede perfectamente negarse a conceder y, todavía más, cuando se ha realizado una consulta ciudadana que fundamenta este rechazo”, asegura Tormos. La Plataforma ha presentado también un extenso informe veterinario que documenta el maltrato al que se somete a los animales durante los bous al carrer, confiando en que “Jordi Juan tenga la valentía de cumplir la voluntad del pueblo y destierre para siempre de Tavernes el maltrato animal”.

 

La Plataforma Carles Pinazo recorda a l’Ajuntament de Xàtiva que cap llei els obliga a donar els permisos per a celebrar actes taurins

Els animalistes remarquen en la carta que han dirigit al consistori xativí que sols el 12% de la població va votar a favor de continuar fent bous en la consulta de fa uns dies

[VALÈNCIA, 12 de juny de 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entitat que integra a més de 30 organitzacions valencianes en defensa dels animals, ha fet arribar un escrit a Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, i a la resta de regidors i regidores de l’Ajuntament de la ciutat, per a felicitar al consistori i a la ciutadania de Xàtiva pel pas endavant que es va donar fa pocs dies amb la consulta ciutadana sobre la “tortura taurina” a la Fira. Tot i que des de la Plataforma no són partidaris de consultar sobre el “linxament públic d’animals”, valoren positivament el resultat de la consulta, on “sols el 12% de la ciutadania amb dret a vot va decidir seguir recolzant els bous, demostrant una vegada més que la grandíssima majoria de la societat no té cap interés en maltractar animals com a forma de diversió”, ha explicat Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo.

Per altra banda, a la carta lamenten la notícia apareguda fa uns dies on es publicava que el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva, Miquel Lorente, havia afirmat que si un empresari decidia muntar una plaça de bous no es podrien oposar perquè no existia un marc legal, fent veure que el govern municipal de Xàtiva no té altra alternativa que permetre la instal·lació d’una plaça de bous portàtil per a la celebració de festejos taurins. Sobre este punt, des de la Plataforma Carles Pinazo adverteixen al consistori xativí que cap llei obliga a l’ajuntament a permetre la instal·lació d’una plaça, i molt menys a donar el vist i plau a la celebració d’actes taurins.

Com indiquen des de la Plataforma, tant a la normativa autonòmica que regula els festejos taurins tradicionals, com a la reglamentació estatal, es remarca que és imprescindible una declaració favorable per part de l’ajuntament per a la celebració dels festejos amb bous al seu terme municipal, “declaració que l’ajuntament pot perfectament negar-se a concedir amb arguments tan vàlids com els problemes de seguretat, la mala imatge per a la població o la voluntat de no participar del maltractament animal”, assegura Tormos. “Queda clar que l’ajuntament pot rebutjar la instal·lació d’una plaça portàtil i, encara més, quan s’ha realitzat una consulta ciutadana que fonamenta este rebuig. Confiem en que l’Ajuntament de Xàtiva tinga la valentia de complir la voluntat del poble i done el salt al segle XXI”.

 toro

La Plataforma Carles Pinazo recuerda al Ayuntamiento de Xàtiva que ninguna ley los obliga a dar los permisos para celebrar actos taurinos

 Los animalistas remarcan en la carta que han dirigido al consistorio xativino que sólo el 12% de la población votó a favor de continuar haciendo toros en la consulta de hace unos días

 [VALENCIA, 12 de junio de 2016] La Plataforma Carles Pinazo, entidad que integra a más de 30 organizaciones valencianas en defensa de los animales, ha hecho llegar un escrito a Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, y al resto de regidores y regidoras del Ayuntamiento de la ciudad, para felicitar al consistorio y a la ciudadanía de Xàtiva por el paso adelante que se dio hace pocos días con la consulta ciudadana sobre la “tortura taurina” en la Feria. A pesar de que desde la Plataforma no son partidarios de consultar sobre el “linchamiento público de animales”, valoran positivamente el resultado de la consulta, donde “sólo el 12% de la ciudadanía con derecho a voto decidió seguir apoyando los toros, demostrando una vez más que la grandísima mayoría de la sociedad no tiene ningún interés en maltratar animales como forma de diversión”, ha explicado Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo.

Por otro lado, en la carta lamentan la noticia aparecida hace unos días donde se publicaba que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xàtiva, Miquel Lorente, había afirmado que si un empresario decidía montar una plaza de toros no se podrían oponer porque no existía un marco legal, haciendo ver que el gobierno municipal de Xàtiva no tiene otra alternativa que permitir la instalación de una plaza de toros portátil para la celebración de festejos taurinos. Sobre este punto, desde la Plataforma Carles Pinazo advierten al consistorio xativino que ninguna ley obliga al ayuntamiento a permitir la instalación de una plaza, y mucho menos a dar el visto bueno a la celebración de actos taurinos.

Cómo indican desde la Plataforma, tanto en la normativa autonómica que regula los festejos taurinos tradicionales, como en la reglamentación estatal, se remarca que es imprescindible una declaración favorable por parte del ayuntamiento para la celebración de los festejos con toros en su término municipal, “declaración que el ayuntamiento puede perfectamente negarse a conceder con argumentos tan válidos como los problemas de seguridad, la mala imagen para la población o la voluntad de no participar del maltrato animal”, asegura Tormos. “Queda claro que el ayuntamiento puede rechazar la instalación de una plaza portátil y, todavía más, cuando se ha realizado una consulta ciudadana que fundamenta este rechazo. Confiamos en que el Ayuntamiento de Xàtiva tenga la valentía de cumplir la voluntad del pueblo y dé el salto al siglo XXI”.

Manifestació: Vius, un canvi també per als animals

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo, entitat que recull a una trentena de protectores i associacions de defensa animal, ens convoca el proper dissabte 28 de maig a les 18:30 hores a participar de la manifestació “Vius, un canvi també per als animals”, que arrancarà des de la plaça de l’Ajuntament de València.

Quan es compleix un any del canvi polític a l’ajuntament de València, a la Generalitat i a la Diputació, poques coses han canviat pels animals. Exceptuant la fi dels circs amb animals salvatges a València, la situació d’estos continua sent extremadament desesperada als refugis d’animals i a les colònies de gats de la nostra ciutat. Es continuen maltractant bous en festejos al carrer i a la plaça de tortures; ha augmentat la quantitat d’animals tancats a les presons del BioParc i l’Oceanogràfic, i també els diners públics invertits en mantindre estes tristes presons d’animals.

Eixim de nou al carrer per exigir a les diferents administracions que el canvi arribe també als animals, que siguen molt més que un recurs electoral i que s’aproven les pertinents normatives que ajuden a millorar la situació de milers d’animals que tenen dret a la vida, a la llibertat i a no ser maltractats.

T’esperem el dissabte 28 a les 18:30 hores a la plaça de l’Ajuntament de València. Perquè els volem VIUS!

Mani PCP Val
La Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a una treintena de protectoras y asociaciones de defensa animal, nos convoca el próximo sábado 28 de mayo a las 18:30 horas a participar de la manifestación “Vivos, un cambio también para los animales”, que arrancará desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Cuando se cumple un año del cambio político en el ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la Diputación, pocas cosas han cambiado para los animales. Exceptuando el fin de los circos con animales salvajes en Valencia, la situación de estos continúa siendo extremadamente desesperada en los refugios de animales y en las colonias de gatos de nuestra ciudad. Se continúan maltratando toros en festejos en la calle y en la plaza de torturas; ha aumentado la cantidad de animales encerrados a las cárceles del BioParc y el Oceanogràfic, y también el dinero público invertido en mantener estas tristes prisiones de animales.

Salimos de nuevo a la calle para exigir a las diferentes administraciones que el cambio llegue también a los animales, que sean mucho más que un recurso electoral y que se aprueben las pertinentes normativas que ayuden a mejorar la situación de miles de animales que tienen derecho a la vida, a la libertad y a no ser maltratados.

Te esperamos el sábado 28 a las 18:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¡Porque los queremos VIVOS!

La Plataforma Carles Pinazo confia que Canals diga no al maltractament animal

El consistori canalí consultarà a la població durant el 20 i 21 de maig si volen seguir organitzant actes taurins dins de la Fira de Setembre

 [VALÈNCIA, 17 DE MAIG DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, formada per quasi una trentena de protectores i associacions de defensa animal, s’ha mostrat sempre en contra de la realització de consultes populars per decidir sobre els festejos taurins, ja que no consideren ètica una pregunta on es debat “si seguir o no amb el linxament públic d’animals per a la diversió d’una minoria”. Tot i això, a aquelles poblacions que, com Canals, han optat per dur a votació la qüestió taurina, la Plataforma Carles Pinazo ha estat al costat dels col·lectius i grups de veïnes i veïns sensibles als drets dels animals, animant a la ciutadania a votar “per a posar fi a un acte que, contràriament al que alguns ens volen fer creure, no ens representa i ens avergonyeix com a poble”, explica Jesús Frare, portaveu de la plataforma.

Per a col·laborar en la campanya que s’està duent a terme a Canals per demanar el no als bous al carrer, membres de la Plataforma Carles Pinazo estaran el proper dijous 19 de maig a les 19:30 hores en un acte organitzat des del municipi per a debatre sobre el tema. En la seua intervenció, els representants de l’entitat animalista parlaran sobre la realitat dels bous al carrer, explicant tot el maltractament i mort que esta pràctica amaga darrere i que està documentat en extensos informes veterinaris.

Encara que des de la Plataforma aposten clarament pel no als bous per una qüestió de respecte als animals, no han volgut oblidar que, com ja va informar fa uns dies el propi ajuntament de Canals, la celebració dels bous al carrer té un cost per a la població d’uns 21.400€, i això sense contar les hores extra de neteja o de la policia local. “Mentre moltes persones no tenen cobertes necessitats bàsiques, mentre fins i tot es justifica la supressió de serveis públics, no es pot defensar que es destinen més de vint mil euros de diners públics a maltractar animals com si es tractara d’un acte festiu”, assegura Frare.

L’entitat de defensa animal anima a les veïnes i veïns de Canals a votar els pròxims 20 i 21 de maig per “sumar-se a la llista de poblacions que han donat el pas al segle XXI, eliminant el maltractament animal de les seues festes”. Tal i com asseguren des de la pròpia plataforma, en la gran majoria de localitats on s’ha portat a consulta el tema de la tauromàquia, en el millor dels casos el recolzament als festejos amb animals no ha arribat a un terç de la ciutadania, la qual cosa demostra encara més que el bous al carrer no compten amb el suport popular que se’ls atribueix i, per tant, en cap cas es pot justificar que siguen pagats amb els diners de totes i tots.

 

13177685_10207574387612336_6173473328129000363_n

La Plataforma Carles Pinazo confía en que Canals diga no al maltrato animal

 El consistorio canalino consultará a la población durante el 20 y 21 de mayo si quieren seguir organizando actos taurinos dentro de la Feria de Septiembre

 [VALENCIA, 17 DE MAYO DE 2016] La Plataforma Carles Pinazo, formada por casi una treintena de protectoras y asociaciones de defensa animal, se ha mostrado siempre en contra de la realización de consultas populares para decidir sobre los festejos taurinos, puesto que no consideran ética una pregunta donde se debate “si seguir o no con el linchamiento público de animales para la diversión de una minoría”. Aun así, en aquellas poblaciones que, como Canals, han optado por llevar a votación la cuestión taurina, la Plataforma Carles Pinazo ha estado junto a los colectivos y grupos de vecinas y vecinos sensibles a los derechos de los animales, animando a la ciudadanía a votar “para poner fin a un acto que, contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, no nos representa y nos avergüenza como pueblo”, explica Jesús Frare, portavoz de la plataforma.

Para colaborar en la campaña que se está llevando a cabo en Canals para pedir el no a los bous al carrer, miembros de la Plataforma Carles Pinazo estarán el próximo jueves 19 de mayo a las 19:30 horas en un acto organizado desde el municipio para debatir sobre el tema. En su intervención, los representantes de la entidad animalista hablarán sobre la realidad de los bous al carrer, explicando todo el maltrato y muerte que esta práctica esconde detrás y que está documentado en extensos informes veterinarios.

Aunque desde la Plataforma apuestan claramente por el no a los toros por una cuestión de respeto a los animales, no han querido olvidar que, como ya informó hace unos días el propio ayuntamiento de Canals, la celebración de los bous al carrer tiene un coste para la población de unos 21.400€, y ello sin contar las horas extra de limpieza o de la policía local. “Mientras muchas personas no tienen cubiertas necesidades básicas, mientras incluso se justifica la supresión de servicios públicos, no se puede defender que se destinen más de veinte mil euros de dinero público a maltratar animales como si se tratara de un acto festivo”, asegura Frare.

La entidad de defensa animal anima a las vecinas y vecinos de Canals a votar los próximos 20 y 21 de mayo para “sumarse a la lista de poblaciones que han dado el paso al siglo XXI, eliminando el maltrato animal de sus fiestas”. Tal y como aseguran desde la propia plataforma, en la gran mayoría de localidades donde se ha llevado a consulta el tema de la tauromaquia, en el mejor de los casos el apoyo a los festejos con animales no ha llegado a un tercio de la ciudadanía, lo cual demuestra todavía más que los bous al carrer no cuentan con el apoyo popular que se les atribuye y, por lo tanto, en ningún caso se puede justificar que sean pagados con el dinero de todas y todos.