La Plataforma Carles Pinazo se suma aquest dissabte a la manifestació pels animals de l’Alquerieta d’Alzira

· El passat 7 d’abril es va descobrir un pou amb diversos equins decapitats i restes d’altres animals

· Des de fa anys es denuncien en aquest barri de la Ribera maltractaments a cavalls i baralles de gossos i galls

La Plataforma Carles Pinazo, entitat que agrupa a una trentena d’associacions valencianes de protecció animal, ha confirmat la seua presència aquest dissabte 28 d’abril en la manifestació organitzada per les Amigues dels Animals del barri de la Alquerieta d’Alzira i que arrancarà a les 17 hores des de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar. La protesta, que finalitzarà davant l’Ajuntament de la ciutat, vol “reclamar mesures per a posar fi a les atrocitats que s’han comès contra centenars d’animals” durant els últims anys en el barri alzireny de l’Alquerieta i on l’últim capítol es va viure a principis del mes d’abril, quan diverses denúncies per males olors van portar a la policia a descobrir un pou abandonat amb un mínim de tres equins decapitats i en avançat estat de descomposició, i les restes òssies d’altres animals llançats allí amb anterioritat.

Tal com denuncia Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo, “el control per part de l’ajuntament d’Alzira sobre els animals de la ciutat és clarament insuficient”, ja que a aquests animals trobats en el pou s’han de sumar altres equins trobats moribunds o morts pel barri de l’Alquerieta en els últims anys, a més de gossos morts dins de contenidors amb clars signes d’haver sigut usats en baralles. “Tant en el cas dels animals del pou, com en el de molts altres animals que s’han trobat morts a Alzira, es posa de manifest que l’administració no està aplicant els mecanismes de traçabilitat que puguen existir respecte a la propietat i tinença d’animals, a pesar que aquests animals poden haver caminat pels carrers del barri al costat dels seus propietaris, a la vista de tot el món”, lamenta Tormos.

La Plataforma Carles Pinazo, amb el suport de desenes d’organitzacions animalistes, fa una crida a la ciutadania a sumar-se a aquesta manifestació per a reclamar a l’Ajuntament d’Alzira i a altres ajuntaments amb nuclis on es generen les mateixes problemàtiques que es denuncien en el barri de l’Alquerieta, l’atenció que es mereix un problema tan greu, amb controls molt més estrictes quant a la tinença, propietat, identificació i documentació necessària, usos dels animals o justificació de les transmissions (venda, regal, sacrifici, etc), i que es pose fi a la desaparició d’equins i a pràctiques com les baralles il·legals de gossos i galls.

WhatsApp Image 2018-04-24 at 21.35.57

La Plataforma Carles Pinazo se suma este sábado a la manifestación por los animales de la Alquerieta de Alzira

· El pasado 7 de abril se descubrió un pozo con varios equinos decapitados y restos de otros animales

· Desde hace años se denuncian en este barrio de la Ribera malos tratos a caballos y peleas de perros y gallos

La Plataforma Carles Pinazo, entidad que agrupa a una treintena de asociaciones valencianas de protección animal, ha confirmado su presencia este sábado 28 de abril en la manifestación organizada por las Amigas de los Animales del barrio de la Alquerieta de Alzira y que arrancará a las 17 horas desde la Ciudad Deportiva Jorge Martínez Aspar. La protesta, que finalizará ante el Ayuntamiento de la ciudad, quiere “reclamar medidas para poner fin a las atrocidades que se han cometido contra cientos de animales” durante los últimos años en el barrio alzireño de la Alquerieta y cuyo último capítulo se vivió a principios del mes de abril, cuando varias denuncias por malos olores llevaron a la policía a descubrir un pozo abandonado con un mínimo de tres equinos decapitados y en avanzado estado de descomposición, y los restos óseos de otros animales arrojados allí con anterioridad.

Tal y como denuncia Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo, “el control por parte del ayuntamiento de Alzira sobre los animales de la ciudad es claramente insuficiente”, pues a estos animales hallados en el pozo se han de sumar otros equinos encontrados moribundos o muertos por el barrio de la Alquerieta en los últimos años, además de perros muertos dentro de contenedores con claros signos de haber sido usados en peleas. “Tanto en el caso de los animales del pozo, como en el de otros muchos animales que se han encontrado muertos en Alzira, se pone de manifiesto que la administración no está aplicando los mecanismos de trazabilidad que puedan existir respecto a la propiedad y tenencia de animales, a pesar de que dichos animales pueden haber andado por las calles del barrio junto a sus propietarios, a la vista de todo el mundo”, lamenta Tormos.

La Plataforma Carles Pinazo, con el apoyo de decenas de organizaciones animalistas, hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta manifestación para reclamar al Ayuntamiento de Alzira y a otros ayuntamientos con núcleos donde se generan las mismas problemáticas que se denuncian en el barrio de la Alquerieta, la atención que se merece un problema tan grave, con controles mucho más estrictos en cuanto a la tenencia, propiedad, identificación y documentación necesaria, usos de los animales o justificación de las transmisiones (venta, regalo, sacrificio, etc), y que se ponga fin a la desaparición de equinos y a prácticas como las peleas ilegales de perros y gallos.

Comunicat de la PCP davant la manifestació pels animals de l’Alquerieta

WhatsApp Image 2018-04-23 at 23.24.28

(más abajo en castellano)

Un mínim de tres equins, tots decapitats. Pel seu estat de descomposició, no s’ha pogut saber si eren cavalls o rucs. Quan l’operatiu de bombers i policia alçà aquestes restes, aparegueren ossos de més animals.

Els trobaren al barri de l’Alquerieta d’Alzira, el passat 7 d’abril. Les denúncies per la pudor portaren fins al pou on els havien tirat. No sabem si els mataren allà mateix o portaren els cadàvers, allò que està clar és que ho feren al barri i amb total impunitat.

Els mecanismes de traçabilitat que puguen existir respecte a la propietat i tinença no s’aplicaran en el cas d’aquests equins. No hi ha hagut, pel que sembla, cap control que permeta establir el seu origen malgrat que, com molts altres, poden haver caminat pels carrers del barri amb els seus “amos” al costat i, fins i tot, poden haver pasturat pels seus voltants i a la vista de tothom.

S’han trobat altres equins moribunds o morts al barri, on fa molt que es denuncia la presència de quadres sense neteja ni atenció adequades. A més, fa molts anys que es denuncien baralles de gossos: s’han trobat animals morts a dins de contenidors i d’altres molt malferits, com és el cas de la gosseta Xena, utilitzada com a sparring i salvada per la protectora Lacua el 2013. Es crien galls i es fan baralles a mort, com han dit alguns dels responsables davant de càmeres de televisió.

L’Ajuntament d’Alzira nega que existisca passivitat per la seua banda, ja que s’han fet 59 actuacions i 13 denúncies en només tres mesos. És evident, però, que no és suficient. Una ciutat amiga dels animals hauria d’anar més enllà de les sancions administratives per a una realitat que no s’amaga i que suma i suma víctimes de diverses espècies durant molts anys, traspassant legislatures i eleccions.

És per això que des de la plataforma Carles Pinazo, amb el suport de desenes d’organitzacions animalistes, reclamem l’Ajuntament d’Alzira l’atenció que es mereix un problema tan greu, amb controls molt més estrictes pel que fa a la tinença, propietat, identificació i documentació necessària, usos dels animals o justificació de les transmissions (venda, regal, sacrifici, etc). Reclamem que s’inicie, de manera decidida, un setge a la desaparició d’equins i a pràctiques com les baralles il·legals de gossos i galls.

Ho reclamem, de la mateixa manera, a altres ajuntaments de la Ribera i d’altres comarques amb nuclis on es generen les mateixes problemàtiques que denunciem al barri de l’Alquerieta d’Alzira.

La plataforma Carles Pinazo dóna suport a la manifestació convocada per les Amigues dels animals del barri de l’Alquerieta d’Alzira, i que es farà el proper dia 28 d’abril a partir de les 17:00 hores.

WhatsApp Image 2018-04-23 at 22.55.53

Un mínimo de tres equinos, todos decapitados. Por su estado de descomposición, no se ha podido saber si eran caballos o burros. Cuando el operativo de bomberos y policía levantó estos restos, aparecieron huesos de más animales.

Los encontraron en el barrio de la Alquerieta de Alzira, el pasado 7 de abril. Las denuncias por el mal olor llevaron hasta el pozo donde los habían echado. No sabemos si los mataron allí mismo o llevaron los cadáveres, lo que está claro es que lo hicieron en el barrio y con total impunidad.

Los mecanismos de trazabilidad que puedan existir respecto a la propiedad y tenencia no se aplicarán en el caso de estos equinos. No ha habido, al parecer, ningún control que permita establecer su origen a pesar de que, como otros muchos, pueden haber andado por las calles del barrio con sus “dueños” al lado e, incluso, pueden haber pastado por sus alrededores y a la vista de todo el mundo.

Se han encontrado otros equinos moribundos o muertos en el barrio, donde hace mucho que se denuncia la presencia de cuadras sin limpieza ni atención adecuadas. Además, hace muchos años que se denuncian peleas de perros: se han encontrado animales muertos dentro de contenedores y otros muy malheridos, como es el caso de la perrita Xena, utilizada como sparring y salvada por la protectora Lacua en 2013. Se crían gallos y se hacen peleas a muerte, cómo han dicho algunos de los responsables ante cámaras de televisión.

El Ayuntamiento de Alzira niega que exista pasividad por su parte, puesto que se han hecho 59 actuaciones y 13 denuncias en sólo tres meses. Es evidente que no es suficiente. Una ciudad amiga de los animales tendría que ir más allá de las sanciones administrativas para una realidad que no se esconde y que suma y suma víctimas de varias especies durante muchos años, traspasando legislaturas y elecciones.

Es por eso por lo que desde la plataforma Carles Pinazo, con el apoyo de decenas de organizaciones animalistas, reclamamos el Ayuntamiento de Alzira la atención que se merece un problema tan grave, con controles mucho más estrictos en cuanto a la tenencia, propiedad, identificación y documentación necesaria, usos de los animales o justificación de las transmisiones (venta, regalo, sacrificio, etc). Reclamamos que se inicie, de manera decidida, un asedio a la desaparición de equinos y a prácticas como las peleas ilegales de perros y gallos.

Lo reclamamos, del mismo modo, en otros ayuntamientos de la Ribera y otras comarcas con núcleos donde se generan las mismas problemáticas que denunciamos en el barrio de la Alquerieta de Alzira.

La plataforma Carles Pinazo apoya a la manifestación convocada por las Amigas de los animales del barrio de la Alquerieta de Alzira, y que se hará el próximo día 28 de abril a partir de las 17:00 horas.

La Folgança convoca a la XII Manifestació Antitaurina d’Algemesí

(más abajo en castellano) 

L’organització confia que l’acte, que tindrà lloc aquest dissabte 23 de setembre, siga un dels més multitudinaris dels últims anys

Des de la Folgança destaquen que Algemesí és la població on més bous es maten després de València

[ALGEMESÍ, 21 DE SETEMBRE DE 2017] La Folgança Animalista d’Algemesí, entitat organitzadora de la protesta anual contra la Setmana Taurina d’Algemesí, fa una crida a sumar-se a la manifestació d’enguany, convocada per al proper dissabte 23 de setembre, i que com cada any eixirà des de la Plaça de l’Estació de la població de la Ribera Alta per a recórrer els principals carrers de la ciutat demanant “la fi de la tortura i mort de desenes de bous, alguns d’ells simples cadells, la qual cosa ha fet que la nostra població siga coneguda com la Tordesillas valenciana, convertint-nos en vergonya internacional pel tracte que donem als animals”, assegura Jesús Frare, portaveu de la Folgança. De fet, tal i com destaquen des de l’associació, “després de la Fira Taurina de març de València, Algemesí és el poble del País Valencià on més bous es torturen i maten amb l’excusa de la festa, més de 40 animals”.

Des de l’entitat animalista han volgut destacar que la Setmana Taurina d’Algemesí no fa més que “normalitzar la violència cap als dèbils o diferents, ja que la tortura i mort que durant 10 dies ompli els carrers d’Algemesí es fa en presència dels i les menors del poble, donant el missatge als més menuts de que l’abús és un fet divertit”. Des de la Folgança recorden que el Comité dels Drets de la Infància de l’ONU ja va publicar un informe en 2014 on destacava la seua preocupació pel benestar físic i mental dels xiquets i xiquetes que participen en classes de tauromàquia i les actuacions associades a ella, així com el benestar mental i emocional de les i els menors espectadors que estan exposats a la violència de la tauromàquia.

Com cada any, la manifestació està oberta a qualsevol entitat que vulga sumar-se a demanar l’abolició de la tauromàquia i unes festes sense sang, i, entre altres, este dissabte estaran presents la Plataforma Carles Pinazo, el Partit Animalista PACMA o la protectora d’animals SPAMA-Safor. “És important que cada any se sumen més associacions i plataformes a aquesta convocatòria, però a qui demanem la seua participació i valentia és a la pròpia gent del poble, cada vegada més avergonyida de la violència cap als animals i escandalitzada per la indecent quantitat de diners públics que l’ajuntament d’Algemesí destina cada any a satisfer les ganes de sang d’una minoria”, afirma Frare.

Cartell Mani Antitaurina Algemesí

La Folgança convoca a la XII Manifestación Antitaurina de Algemesí

La organización confía en que el acto, que tendrá lugar este sábado 23 de septiembre, sea uno de los más multitudinarios de los últimos años

Desde la Folgança destacan que Algemesí es la población donde más toros se matan después de Valencia

[ALGEMESÍ, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017] La Folgança Animalista de Algemesí, entidad organizadora de la protesta anual contra la Semana Taurina de Algemesí, hace un llamamiento a sumarse a la manifestación de este año, convocada para el próximo sábado 23 de septiembre, y que como cada año saldrá desde la Plaza de la Estación de la población de la Ribera Alta para recorrer las principales calles de la ciudad pidiendo “el fin de la tortura y muerte de decenas de toros, algunos de ellos simples cachorros, lo cual ha hecho que nuestra población sea conocida como la Tordesillas valenciana, convirtiéndonos en vergüenza internacional por el trato que damos a los animales”, asegura Jesús Frare, portavoz de la Folgança. De hecho, tal y como destacan desde la asociación, “después de la Feria Taurina de marzo de Valencia, Algemesí es el pueblo del País Valenciano donde más toros se torturan y matan con la excusa de la fiesta, más de 40 animales”.

Desde la entidad animalista han querido destacar que la Semana Taurina de Algemesí no hace más que “normalizar la violencia hacia los débiles o diferentes, puesto que la tortura y muerte que durante 10 días llena las calles de Algemesí se hace en presencia de los y las menores del pueblo, dando el mensaje a los más pequeños de que el abuso es un hecho divertido”. Desde la Folgança recuerdan que el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU ya publicó un informe en 2014 donde destacaba su preocupación por el bienestar físico y mental de los niños y niñas que participan en clases de tauromaquia y las actuaciones asociadas a ella, así como el bienestar mental y emocional de las y los menores espectadores que están expuestos a la violencia de la tauromaquia.

Como cada año, la manifestación está abierta a cualquier entidad que quiera sumarse a pedir la abolición de la tauromaquia y unas fiestas sin sangre, y, entre otras, este sábado estarán presentes la Plataforma Carles Pinazo, el Partido Animalista PACMA o la protectora de animales SPAMA-Safor. “Es importante que cada año se suman más asociaciones y plataformas a esta convocatoria, pero a quien pedimos su participación y valentía es a la propia gente del pueblo, cada vez más avergonzada de la violencia hacia los animales y escandalizada por la indecente cantidad de dinero público que el ayuntamiento de Algemesí destina cada año a satisfacer las ganas de sangre de una minoría”, afirma Frare.

Concentració per una ciutat lliure de tortura

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo, entitat que recull a una trentena de protectores i associacions de defensa animal, ens convoca el proper divendres 16 de juny a les 19:00 hores a participar en la concentració “Per una ciutat lliure de tortura”, que tindrà lloc a la plaça de Manises de València, davant de la Diputació de València, òrgan responsable de la plaça de tortures de la ciutat.

Tot i el rebuig majoritari de la societat valenciana a la tortura i assassinat públic d’animals, les diferents administracions no deixen d’injectar diners públics a la tauromàquia, com els més de dos milions d’euros que sols la Diputació de València ha destinat a la plaça de bous durant els últims dos anys, tot i estar governada amb majoria per partits suposadament progressistes.

A més, en poques setmanes tindrà lloc de nou la violenta Fira de Juliol, on diversos bous seran torturats fins a la mort amb l’excusa de la festa i la tradició amb la complicitat o el silenci de les diferents forces polítiques.

T’esperem el divendres 16 de juny a les 19 hores a la plaça de Manises de València per a exigir als diferents governants que tinguen la valentia de sumar a València a la llista de ciutats que han abolit la tortura taurina i per a cridar ben fort que els volem VIUS!

Cartell Vius menut

Concentración por una ciudad libre de tortura

La Plataforma Carles Pinazo, entidad que recoge a una treintena de protectoras y asociaciones de defensa animal, nos convoca el próximo viernes 16 de junio a las 19:00 horas a participar en la concentración “Por una ciudad libre de tortura”, que tendrá lugar en la plaza Manises de Valencia, ante la Diputación de Valencia, órgano responsable de la plaza de torturas de la ciudad.

A pesar del rechazo mayoritario de la sociedad valenciana a la tortura y asesinato público de animales, las diferentes administraciones no dejan de inyectar dinero público a la tauromaquia, como los más de dos millones de euros que sólo la Diputación de Valencia ha destinado a la plaza de toros durante los últimos dos años, pese a estar gobernada con mayoría por partidos supuestamente progresistas.

Además, en pocas semanas tendrá lugar de nuevo la violenta Feria de Julio, donde varios toros serán torturados hasta la muerte con la excusa de la fiesta y la tradición con la complicidad o el silencio de las diferentes fuerzas políticas.

Te esperamos el viernes 16 de junio a las 19 horas en la plaza Manises de Valencia para exigir a los diferentes gobernantes que tengan la valentía de sumar a Valencia a la lista de ciudades que han abolido la tortura taurina y para gritar bien fuerte que los queremos VIVOS!

Carta a Joan Ribó solicitant que rectifique els plecs per a optar al servei de recollida d’animals a València

(abajo en castellano)

En Joan Ribó Canut, Alcalde de l’Ajuntament de València

Ens dirigim a vostè des de la Plataforma Carles Pinazo per a mostrar-li el nostre més enèrgic rebuig a les condicions que el passat 23 de març va fer públiques l’Ajuntament de València respecte a la contractació del servei de recollida d’animals abandonats de la ciutat de València.

Fa quasi dos anys es va produir un canvi de govern en l’ajuntament de València i amb posterioritat es va generar la regidoria de Benestar Animal. Des dels diferents col·lectius que dia rere dia treballem per tractar de dignificar les condicions de vida dels animals que acaben abandonats a causa de l’irresponsable comportament de molts/es ciutadans/es, quan no amb maltractament major, ens vam mostrar expectants, doncs en el seu programa electoral, encara que no s’inclogueren totes les propostes necessàries per a demostrar una intenció real d’acabar amb el maltractament animal en totes les seus vessants, sí semblava haver una intencionalitat a canviar la situació tan greu, desesperada i urgent d’alguns aspectes de la convivència diària amb els animals no humans.

Ara, passat ja un temps més que prudencial des de la seua arribada al consistori, les actuacions que s’han dut a terme han sigut molt mediàtiques, com la prohibició de la utilització d’animals salvatges en els circs en la ciutat o la destinació d’una ínfima partida pressupostària per a esterilitzar gates de colònies, accions que aplaudim, però que resolen poc en el dia a dia dels animals que pateixen unes condicions de vida penoses en molts casos, i el dels/les veïns/es, que amb un gran esforç dediquen el seu temps i els seus diners de forma altruista, molt complicat en uns moments en què la crisi econòmica assota a milers de persones a València.

Si bé les actuacions portades fins al moment ens semblen més que insuficients, no podem eixir de la nostra sorpresa en conèixer el document que el passat 23 de març es va fer públic per part de l’ajuntament de València, sobre el “Servei d’assistència veterinària i suport integral als Centres Municipals d’Acolliment d’animals, a saber el Centre de Gossos i Gats de Benimàmet i el d’Avifauna i Animals Exòtics de Natzaret”.

Entenem que el motiu del contingut d’aquest plec de contractació atén al desconeixement de la situació i característiques de les entitats de protecció animal, doncs de no ser així, aquesta acció, com a mínim, podríem nomenar-la com a “inqualificable”.

Des del consistori s’ha indicat, en diversos mitjans, que amb aquest contracte es pretén municipalitzar el servei, com si des de l’Ajuntament s’anaren a ocupar per complet dels animals, contractant únicament suport auxiliar. Però, segons el propi plec de contractació, qui siga adjudicatari del servei s’encarregarà de:

 1. Recepció d’animals en el Centre d’Acolliment d’Animals Municipal (CAAM) i control d’identificació.
 2. Revisió veterinària dels animals.
 3. Manteniment dels animals: cures i alimentació.
 4. Programa de desparasitació i desinsectació dels animals.
 5. Neteja dels recintes dels animals.
 6. Manteniment i neteja dels recintes i altres dependències utilitzades per l’empresa.
 7. Programa de desinfecció, desinsectació i desratització del recinte del CAAM.
 8. Gestió de documentació administrativa i sanitària.
 9. Realització d’analítiques, vacunacions i identificació animal en adopcions.
 10. Anotacions d’entrades i eixides dels animals en el Llibre de Registre.
 11. Recepció telefònica de sol·licitud de serveis, informació, etc.
 12. Atenció als visitants del CAAM.
 13. Promoció de les adopcions.
 14. Gestió de la Clínica.
 15. Gestió del Laboratori.
 16. Gestió de Residus Sanitaris.
 17. Atenció de serveis sol·licitats per l’adreça tècnica municipal.
 18. Incineració i gestió de cadàvers.
 19. Eutanàsia humanitària.

Els següents serveis complementaris:

 1. Captura d’animals errants, abandonats i/o accidentats en la via pública.
 2. Retirada d’animals de domicilis o centres diferents als públics, en els casos que es determinen més endavant.
 3. Retirada de cadàvers de gossos o gats i d’animals de menys de 100Kg. de pes, de la via pública, dependències municipals i en els casos en els quals es determine més endavant.

I l’execució del Pla Colonial Felí Municipal.

El Director Veterinari Municipal és l’únic mitjà personal aportat per l’Ajuntament, i s’encarregarà de “la coordinació del servei, de la supervisió dels diferents treballs i de les relacions amb l’empresa adjudicatària a través de l’interlocutor que aquesta establisca”.

Com qualsevol pot entendre, s’està oferint en un concurs el servei de recollida d’animals. Dóna el mateix com vulguen anomenar-ho i maquillar-ho. I ens preocupa enormement que els requisits exigits als qui vulguen optar a cuidar dels animals abandonats en la nostra ciutat siguen requisits que no pot complir una protectora d’animals, incomplint el seu compromís electoral que indicava la seua intenció de “acatar la recomanació legal que aconsella que els municipis treballen preferiblement amb protectores i no amb gosseres, ja que les primeres respecten la vida dels animals i les segones els sacrifiquen” i que li adjuntem, per si el pas del temps ha fet que ho oblide:

#ambValentía. Programa de Govern. Eleccions locals 2015. Animalisme. Pàgina 9

Impedint que el servei de recollida d’animals es duga a terme per entitats que es preocupen pel seu benestar i cura, estan posant als animals que ja han patit com a poc el maltractament de l’abandonament, en mans d’empreses l’única fi de les quals, com a mercantils que són, és el lucre. I no és necessari que li informem que, quan negocis i animals van de la mà, els que perden són els que no tenen veu. No importa que es parle d’hipotètics seguiments a l’empresa, d’altra banda, mitjançant una dubtosa potestat per part d’un Ajuntament per a fiscalitzar instal·lacions situades en un terme municipal aliè al que li competeix.

La ciutat de València porta més d’una dècada amb polítiques de sacrifici 0 (que no és una cosa que haja aportat el nou govern) i gestionada per entitats de protecció animal que, amb una voluntat i esforços extraordinaris, han treballat i treballen per donar als animals de la nostra ciutat la segona oportunitat que mereixen, malgrat que l’Ajuntament no aporte els mitjans, tant econòmics com estructurals, necessaris perquè aquest treball puga ser tot l’eficaç que haguera de ser.

Sembla impensable que, una vegada arribat al consistori un equip de govern que s’ha autodenominat “del canvi”, aquest canvi per als animals siga un futur més que incert que passe d’unes mans que es preocupen per donar una solució als seus problemes a aquelles que fan negoci del seu sofriment, cosa que ni tan sols va dur a terme la dreta política d’aquesta ciutat.

Per tot l’anteriorment exposat, sol·licitem retiren l’anunci de contractació del servei de recollida d’animals, o “Servei d’assistència veterinària i suport integral als Centres Municipals d’Acolliment d’animals, a saber el Centre de Gossos i Gats de Benimàmet i el d’Avifauna i Animals Exòtics de Natzaret”, com vostès han decidit anomenar-lo, el reformulen de manera que siguen les entitats de protecció animal les que es facen càrrec dels animals abandonats o maltractats de la ciutat i que l’ajuntament de València pose els mitjans necessaris, inclosos una partida pressupostària suficient (i no l’aplicació de retallades en el benestar dels animals com mostra aquest pressupost base de licitació) per a resoldre la gravíssima situació que viuen els nostres animals, mitjançant la construcció de refugis públics que descongestionen l’actual, la creació de santuaris per a gats (no han de compartir instal·lacions amb gossos, atès que les seues necessitats etològiques són totalment diferents), fomentar campanyes d’esterilització, perseguir l’abandonament i comptar amb mitjans policials suficients per a atendre aquesta necessitat creixent, formar a la ciutadania en el respecte cap als animals no humans i aprovar una ordenança municipal adequada a la realitat del segle XXI i derogar l’actual, de 1990, que encara contempla el sacrifici d’animals en la ciutat i la prohibició d’alimentar aquells que es troben en situació d’abandó.

I que el nou plec de contractació siga, com en les seues propostes de govern apuntaven i que pot llegir més avall, “un full de ruta que puga desplegar-se mancomunadament amb els principals actors de les xarxes animalistes”, per a la qual cosa ens posem a la seua sencera disposició.

En el segle XXI no és acceptable que els animals abandonats siguen, sense culpa alguna, a més condemnats a mort. Més encara, que açò siga dut a terme per aquells que s’autoanomenen progressistes no és comprensible. Si açò finalment ocorreguera, suposaria una clara regressió a temps pretèrits que la ciutadania de València no entendria.

Atentament,

Rosa Tormos

Portaveu de la Plataforma Carles Pinazo

FEMA_-_38417_-_Dogs_at_a_shelter_for_displaced_pets_in_Texas

Carta a Joan Ribó solicitando que rectifique los pliegos para optar al servicio de recogida de animales en Valencia

Don Joan Ribó Canut, Alcalde del Ayuntamiento de Valencia

Nos dirigimos a usted desde la Plataforma Carles Pinazo para mostrarle nuestro más enérgico rechazo a las condiciones que el pasado 23 de marzo hizo públicas el Ayuntamiento de Valencia respecto a la contratación del servicio de recogida de animales abandonados de la ciudad de Valencia.

Hace casi dos años se produjo un cambio de gobierno en el ayuntamiento de Valencia y con posterioridad se generó la concejalía de Bienestar Animal. Desde los distintos colectivos que día tras día trabajamos por tratar de dignificar las condiciones de vida de los animales que terminan abandonados debido al irresponsable comportamiento de muchos/as ciudadanos/as, cuando no con maltrato mayor, nos mostramos expectantes, pues en su programa electoral, aunque no se incluyesen todas las propuestas necesarias para demostrar una intención real de acabar con el maltrato animal en todas sus vertientes, sí parecía haber una intencionalidad en cambiar la situación tan grave, desesperada y urgente de algunos aspectos de la convivencia diaria con los animales no humanos.

Ahora, pasado ya un tiempo más que prudencial desde su llegada al consistorio, las actuaciones que se han llevado a cabo han sido muy mediáticas, como la prohibición de la utilización de animales salvajes en los circos en la ciudad o el destino de una ínfima partida presupuestaria para esterilizar gatas de colonias, acciones que aplaudimos, pero que resuelven poco en el día a día de los animales que sufren unas condiciones de vida penosas en muchos casos, y el de los/as vecinos/as, que con un gran esfuerzo dedican su tiempo y su dinero de forma altruista, algo muy complicado en unos momentos en que la crisis económica azota a miles de personas en Valencia.

Si bien las actuaciones llevadas hasta el momento nos parecen más que insuficientes, no podemos salir de nuestro asombro al conocer el documento que el pasado 23 de marzo se hizo público por parte del ayuntamiento de Valencia, sobre el “Servicio de asistencia veterinaria y apoyo integral a los Centros Municipales de Acogida de animales, a saber el Centro de Perros y Gatos de Benimàmet y el de Avifauna y Animales Exóticos de Nazaret”.

Entendemos que el motivo del contenido de este pliego de contratación atiende al desconocimiento de la situación y características de las entidades de protección animal, pues de no ser así, esta acción, cuanto menos, podríamos nombrarla como “incalificable”.

Desde el consistorio se ha indicado, en diversos medios, que con este contrato se pretende municipalizar el servicio, como si desde el Ayuntamiento se fuesen a ocupar por completo de los animales, contratando únicamente apoyo auxiliar. Pero, según el propio pliego de contratación, quien sea adjudicatario del servicio se encargará de:

 1. Recepción de animales en el Centro de Acogida de Animales Municipal (CAAM) y control de identificación.
 2. Revisión veterinaria de los animales.
 3. Mantenimiento de los animales: cuidados y alimentación.
 4. Programa de desparasitación y desinsectación de los animales.
 5. Limpieza de los recintos de los animales.
 6. Mantenimiento y limpieza de los recintos y demás dependencias utilizadas por la empresa.
 7. Programa de desinfección, desinsectación y desratización del recinto del CAAM.
 8. Gestión de documentación administrativa y sanitaria.
 9. Realización de analíticas, vacunaciones e identificación animal en adopciones.
 10. Anotaciones de entradas y salidas de los animales en el Libro de Registro.
 11. Recepción telefónica de solicitud de servicios, información, etc.
 12. Atención a los visitantes del CAAM.
 13. Promoción de las adopciones.
 14. Gestión de la Clínica.
 15. Gestión del Laboratorio.
 16. Gestión de Residuos Sanitarios.
 17. Atención de servicios solicitados por la dirección técnica municipal.
 18. Incineración y gestión de cadáveres.
 19. Eutanasia humanitaria.

Los siguientes servicios complementarios:

 1. Captura de animales errantes, abandonados y/o accidentados en la vía pública.
 2. Retirada de animales de domicilios o centros diferentes a los públicos, en los casos que se determinan más adelante.
 3. Retirada de cadáveres de perros o gatos y de animales de menos de 100Kg. de peso, de la vía pública, dependencias municipales y en los casos en los que se determine más adelante.

Y la ejecución del Plan Colonial Felino Municipal.

El Director Veterinario Municipal es el único medio personal aportado por el Ayuntamiento, y se encargará de “la coordinación del servicio, de la supervisión de los distintos trabajos y de las relaciones con la empresa adjudicataria a través del interlocutor que ésta establezca”.

Como cualquiera puede entender, se está ofertando en un concurso el servicio de recogida de animales. Da lo mismo cómo quieran llamarlo y maquillarlo. Y nos preocupa enormemente que los requisitos exigidos a quienes quieran optar a cuidar de los animales abandonados en nuestra ciudad sean requisitos que no puede cumplir una protectora de animales, incumpliendo su compromiso electoral que indicaba su intención de “acatar la recomendación legal que aconseja que los municipios trabajen preferiblemente con protectoras y no con perreras, ya que las primeras respetan la vida de los animales y las segundas los sacrifican” y que le adjuntamos, por si el paso del tiempo ha hecho que lo olvide:

#conValentía. Programa de Gobierno. Elecciones locales 2015. Animalismo. Página 9

Impidiendo que el servicio de recogida de animales se lleve a cabo por entidades que se preocupan por su bienestar y cuidado, están poniendo a los animales que ya han sufrido como poco el maltrato del abandono, en manos de empresas cuyo único fin, como mercantiles que son, es el lucro. Y no es necesario que le informemos que, cuando negocios y animales van de la mano, quienes pierden son quienes no tienen voz. No importa que se hable de hipotéticos seguimientos a la empresa, por otro lado, mediante una dudosa potestad por parte de un Ayuntamiento para fiscalizar instalaciones ubicadas en un término municipal ajeno al que le compete.

La ciudad de Valencia lleva más de una década con políticas de sacrificio 0 (que no es algo que haya aportado el nuevo gobierno) y gestionada por entidades de protección animal que, con una voluntad y esfuerzos extraordinarios, han trabajado y trabajan por dar a los animales de nuestra ciudad la segunda oportunidad que merecen, pese a que el Ayuntamiento no aporte los medios, tanto económicos como estructurales, necesarios para que este trabajo pueda ser todo lo eficaz que debiera.

Parece impensable que, una vez llegado al consistorio un equipo de gobierno que se ha autodenominado “del cambio”, dicho cambio para los animales sea un futuro más que incierto que pase de unas manos que se preocupan por dar una solución a sus problemas a aquellas que hacen negocio de su sufrimiento, algo que ni siquiera llevó a cabo la derecha política de esta ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos retiren el anuncio de contratación del servicio de recogida de animales, o “Servicio de asistencia veterinaria y apoyo integral a los Centros Municipales de Acogida de animales, a saber el Centro de Perros y Gatos de Benimàmet y el de Avifauna y Animales Exóticos de Nazaret”, como ustedes han decidido llamarle, lo reformulen de modo que sean las entidades de protección animal quienes se hagan cargo de los animales abandonados o maltratados de la ciudad y que el ayuntamiento de Valencia ponga los medios necesarios, incluidos una partida presupuestaria suficiente (y no la aplicación de recortes en el bienestar de los animales como muestra este presupuesto base de licitación) para resolver la gravísima situación que viven nuestros animales, mediante la construcción de refugios públicos que descongestionen el actual, la creación de santuarios para gatos (no deben compartir instalaciones con perros, dado que sus necesidades etológicas son totalmente distintas), fomentar campañas de esterilización, perseguir el abandono y contar con medios policiales suficientes para atender a esta necesidad creciente, formar a la ciudadanía en el respeto hacia los animales no humanos y aprobar una ordenanza municipal adecuada a la realidad del siglo XXI y derogar la actual, de 1990, que todavía contempla el sacrificio de animales en la ciudad y la prohibición de alimentar aquellos que se encuentren en situación de abandono.

Y que el nuevo pliego de contratación sea, como en sus propuestas de gobierno apuntaban y que puede leer más abajo, “una hoja de ruta que pueda desplegarse mancomunadamente con los principales actores de las redes animalistas”, para lo que nos ponemos a su entera disposición.

En el siglo XXI no es aceptable que los animales abandonados sean, sin culpa alguna, además condenados a muerte. Más aún, que esto sea llevado a cabo por los que se llaman asimismo progresistas no es comprensible. Si esto finalmente ocurriese, supondría una clara regresión a tiempos pretéritos que la ciudadanía de Valencia no entendería.

Atentamente,

Rosa Tormos

Portavoz de la Plataforma Carles Pinazo

Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo davant la proposta de l’ajuntament de València de traure a concurs el servei de recollida d’animals

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo és una entitat constituïda per més de trenta associacions que treballen en diferents àmbits per una vida digna per als animals. Entre elles hi ha protectores com Modepran, SVPAP, SPAMA Safor, Ribercan, Fauna i Flora SOS, etc. Està també representada la Federació per a la protecció i defensa de l’animal de la Comunitat Valenciana (Fedenva). D’altra banda, hi ha organitzacions més implicades en altres àmbits del benestar animal com és la lluita contra el maltractament dels bòvids i èquids com Iniciativa Animalista o la Folgança d’Algemesí. Pretenem, en la mesura de les nostres possibilitats, conscienciar a la ciutadania sobre la nostra obligació d’evitar el sofriment als animals no humans.

Després d’anys on la gestió de la recollida dels animals abandonats ha estat portada per protectores, la Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de València ha iniciat el camí de tornada al temps de les “gosseres”. És un camí cap al passat que els animals, per desgràcia, ja estan sofrint en altres poblacions del territori valencià, incloses algunes que, com a València, diuen representar “el canvi”.

Des de l’Ajuntament volen amagar aquesta regressió amb la “municipalització” com a titular. Afirmen que són serveis públics, que s’han de gestionar directament, però convoquen un concurs públic amb unes bases que trasllueixen tot el contrari. El plec de bases tècniques indica que és la persona o l’empresa licitadora qui assumeix la prestació dels serveis. Qui, per tant, recollirà als animals del carrer i qui cuidarà dels mateixos, tant en el refugi de Benimàmet com en el de Natzaret, qui atendrà al públic, qui assumirà el pla d’esterilització felina, etc. Tot això amb el seu personal i el seu equipament, com, per exemple, la flota de vehicles necessària. Ho farà, això sí, sota supervisió de l’Ajuntament, faltaria més. Però de tot s’encarregarà aquesta empresa externa, que serà la total responsable.

No estem, per tant, davant un gir cap a la gestió directa i responsable. Ho anomenen municipalització i no ho és, buidant de contingut el concepte i tractant de confondre a la ciutadania. Més encara, el concurs s’utilitza per facilitar el camí de les empreses privades que, com se sap, negocien amb la vida dels animals. És més, el plec fa referència al volum de negoci que ha de tindre l’empresa que opte al concurs. Les protectores no tenen volum de negoci, perquè no negocien amb la vida dels animals. Si l’Ajuntament volguera vetllar per la vida dels animals es recolzaria en la gestió per protectores que tenen la vida, la salut i la cerca d’un futur per als animals, com a únics objectius.

D’altra banda, l’Ajuntament insisteix que està obligat a treure un concurs públic, i que no es pot adjudicar directament a una entitat el servei. A aquesta afirmació caldria respondre que, segons hem constatat, depèn del licitant. Hem vist com s’ha adjudicat fa escassos dies, mitjançant conveni, un servei per 380.000 €, quantitat gens menyspreable i que s’aproxima a la del servei objecte d’aquest escrit.

Remarcar també que des de les associacions que treballem en protecció animal hi ha hagut intents d’establiment de diàleg per aportar la nostra experiència que han estat desatesos per l’administració. L’Ajuntament no opta, per tant, pels animals sinó per aquestes gosseres, que això sí, ara cuiden més la seua imatge i amaguen millor la seua activitat d’extermini industrial.

Per la nostra part, les persones i entitats que formem la Plataforma Carles Pinazo farem el que hem fet sempre: lluitar pels animals i els seus drets.

Plataforma Carles Pinazo

València, 31 de març de 2017

gossos 

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo ante la propuesta del ayuntamiento de Valencia de sacar a concurso el servicio de recogida de animales

La Plataforma Carles Pinazo es una entidad constituida por más de treinta asociaciones que trabajan en diferentes ámbitos por una vida digna para los animales. Entre ellas hay protectoras como Modepran, SVPAP, SPAMA Safor, Ribercan, Fauna y Flora SOS, etc. Está también representada la Federación para la protección y defensa del animal en la Comunidad Valenciana (Fedenva). Por otra parte, hay organizaciones más implicadas en otros ámbitos del bienestar animal como es la lucha contra el maltrato de los bóvidos y équidos como Iniciativa Animalista o la Folgança d’Algemesí. Pretendemos, en la medida de nuestras posibilidades, concienciar a la ciudadanía acerca de nuestra obligación de evitar el sufrimiento a los animales no humanos.

Tras años donde la gestión de la recogida de los animales abandonados ha sido llevada por protectoras, la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado el camino de vuelta al tiempo de las “perreras”. Es un camino hacía el pasado que los animales, por desgracia, ya están sufriendo en otras poblaciones del territorio valenciano, incluidas algunas que, como en Valencia, dicen representar “el cambio”.

Desde el Ayuntamiento quieren esconder ésta regresión con la “municipalización” como titular. Afirman que son servicios públicos, que se han de gestionar directamente, pero convocan un concurso público con unas bases que traslucen todo lo contrario. El pliego de bases técnicas indica que es la persona o la empresa licitadora quien asume la prestación de los servicios. Quien, por tanto, recogerá a los animales de la calle y quien cuidará de los mismos, tanto en el refugio de Benimàmet como en el de Nazaret, quien atenderá al público, quien asumirá el plan de esterilización felina, etc. Todo ello con su personal y su equipamiento, como, por ejemplo, la flota de vehículos necesaria. Lo hará, eso sí, bajo supervisión del Ayuntamiento, faltaría más. Pero de todo se encargará esa empresa externa, que será la total responsable.

No estamos, por tanto, ante un giro hacia la gestión directa y responsable. Lo llaman municipalización y no lo es, vaciando de contenido el concepto y tratando de confundir a la ciudadanía. Más aún, el concurso se utiliza para facilitar el camino de las empresas privadas que, como se sabe, negocian con la vida de los animales. Es más, el pliego hace referencia al volumen de negocio que ha de tener la empresa que opte al concurso. Las protectoras no tienen volumen de negocio, porque no negocian con la vida de los animales. Si el Ayuntamiento quisiera velar por la vida de los animales se apoyaría en la gestión por protectoras que tienen la vida, la salud y la búsqueda de un futuro para los animales, como únicos objetivos.

Por otra parte, el Ayuntamiento insiste en que está obligado a sacar un concurso público, y que no se puede adjudicar directamente a una entidad el servicio. A esta afirmación cabría responder que, según hemos constatado, depende del licitante. Hemos visto como se ha adjudicado hace escasos días, mediante convenio, un servicio por 380.000 €, cantidad nada desdeñable y que se aproxima a la del servicio objeto de este escrito.

Remarcar también que desde las asociaciones que trabajamos en protección animal ha habido intentos de establecimiento de diálogo para aportar nuestra experiencia que han sido desatendidos por la administración. El Ayuntamiento no opta, por tanto, por los animales sino por esas perreras, que eso sí, ahora cuidan más su imagen y esconden mejor su actividad de exterminio industrial.

Por nuestra parte, las personas y entidades que formamos la Plataforma Carles Pinazo haremos lo que hemos hecho siempre: luchar por los animales y sus derechos.

Plataforma Carles Pinazo

Valencia, 31 de marzo de 2017

Comunicat de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situació actual de les protectores d’animals

(más abajo en castellano)

Des de la Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a més de 30 entitats de defensa animal valencianes entre les quals es troben gran part de les protectores del nostre territori, volem fer pública la situació dels refugis d’animals valencians quasi dos anys després de les eleccions municipals i autonòmiques.

Malgrat el canvi polític en la majoria d’ajuntaments, Diputació i Generalitat, les protectores es troben pràcticament igual que fa dos anys, algunes d’elles en una situació insostenible, amb moltíssims més animals refugiats dels que caben en els albergs, amb poques o nul·les ajudes públiques, amb deutes pendents de pagament per part dels ajuntaments amb els quals tenen conveniada la recollida d’animals, etc.

A més, no podem deixar de mostrar la nostra creixent preocupació per la reculada que estem vivint en els últims mesos en el benestar dels animals abandonats, ja que els últims 5 o 6 contractes que s’han signat, alguns d’ells en poblacions tan importants com Gandia o Torrent, han sigut amb gosseres que no respecten la vida dels animals que han tingut la desgràcia de ser abandonats, castigant així a l’animal abandonat en lloc de perseguir al responsable de l’abandonament.

Per açò, sol·licitem als ajuntaments valencians que donen els passos necessaris perquè, tal com marca l’article 18 del títol V de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció dels animals de companyia, a l’hora d’adjudicar el servei de recollida dels animals abandonats les associacions de protecció i defensa dels animals tinguen prioritat sobre les empreses que mercantilitzen amb la mort dels animals.

Demanem a les diferents corporacions que, per a aconseguir la fi del sacrifici dels animals abandonats, es facilite a les entitats de protecció animal la creació de nuclis zoològics. A més, els plecs dels contractes de recollida han d’adequar-se al que és el servei, doncs no es pot exigir a una protectora d’animals que tinga els permisos per a poder arreplegar bous o ovelles, doncs açò impedeix a les protectores participar en els concursos per a la recollida d’animals abandonats.

D’altra banda, s’està observant també que s’han assignat contractes de recollida a gosseres sense comprovar que aquestes no disposaven del pertinent nucli zoològic, per la qual cosa eixos ajuntaments estarien incomplint la legalitat i vulnerant els mateixos plecs del contracte. Davant açò, des de les diferents associacions protectores que formem part de la Plataforma Carles Pinazo manifestem que denunciarem jurídicament l’incompliment dels contractes, per la qual cosa ja hem començat a dotar-nos de recursos econòmics per a les possibles despeses judicials.

En últim lloc, volem manifestar la nostra confiança en què el Consell no es demore molt més a aprovar una Llei de Protecció Animal autonòmica digna del segle XXI i adequada a les demandes de la nostra societat, cada vegada més preocupada pel tracte que donem als altres animals. Tenim el convenciment que aquesta Llei contemplarà, igual que ho han fet les lleis aprovades recentment a Catalunya i la Comunitat de Madrid, el sacrifici 0, deixant com un mal record del passat les cambres de gas, les electrocucions o les injeccions que han acabat amb les vides de desenes de milers d’animals sans que van tindre la desgràcia de ser abandonats per aquells que devien cuidar-los.

València, 9 de març de 2017

Plataforma Carles Pinazo

dog-1437540_960_720

Comunicado de la Plataforma Carles Pinazo sobre la situación actual de las protectoras de animales

Desde la Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a más de 30 entidades de defensa animal valencianas entre las que se encuentran gran parte de las protectoras de nuestro territorio, queremos hacer pública la situación de los refugios de animales valencianos casi dos años después de las elecciones municipales y autonómicas.

A pesar del cambio político en la mayoría de ayuntamientos, Diputación y Generalitat, las protectoras se encuentran prácticamente igual que hace dos años, algunas de ellas en una situación insostenible, con muchísimos más animales refugiados de los que caben en los albergues, con pocas o nulas ayudas públicas, con deudas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos con los que tienen conveniada la recogida de animales, etc.

Además, no podemos dejar de mostrar nuestra creciente preocupación por el retroceso que estamos viviendo en los últimos meses en el bienestar de los animales abandonados, pues los últimos 5 o 6 contratos que se han firmado, algunos de ellos en poblaciones tan importantes como Gandia o Torrent, han sido con perreras que no respetan la vida de los animales que han tenido la desgracia de ser abandonados, castigando así al animal abandonado en lugar de perseguir al responsable del abandono.

Por ello, solicitamos a los ayuntamientos valencianos que den los pasos necesarios para que, tal y como marca el artículo 18 del título V de la Ley 4/1994 de 8 de julio de la Generalitat Valenciana sobre protección de los animales de compañía, a la hora de adjudicar el servicio de recogida de los animales abandonados las asociaciones de protección y defensa de los animales tengan prioridad sobre las empresas que mercantilizan con la muerte de los animales.

Pedimos a las diferentes corporaciones que, para conseguir el fin del sacrificio de los animales abandonados, se facilite a las entidades de protección animal la creación de núcleos zoológicos. Además, los pliegos de los contratos de recogida deben adecuarse a lo que es el servicio, pues no se puede exigir a una protectora de animales que tenga los permisos para poder recoger toros u ovejas, pues ello impide a las protectoras participar en los concursos para la recogida de animales abandonados.

Por otro lado, se está observando también que se han asignado contratos de recogida a perreras sin comprobar que éstas no disponían del pertinente núcleo zoológico, por lo que esos ayuntamientos estarían incumpliendo la legalidad y vulnerando los mismos pliegos del contrato. Ante esto, desde las diferentes asociaciones protectoras que formamos parte de la Plataforma Carles Pinazo manifestamos que denunciaremos jurídicamente el incumplimiento de los contratos, por lo que ya hemos empezado a dotarnos de recursos económicos para los posibles gastos judiciales.

En último lugar, queremos manifestar nuestra confianza en que el Consell no se demore mucho más en aprobar una Ley de Protección Animal autonómica digna del siglo XXI y adecuada a las demandas de nuestra sociedad, cada vez más preocupada por el trato que damos a los demás animales. Tenemos el convencimiento de que dicha Ley contemplará, al igual que lo han hecho las leyes aprobadas recientemente en Cataluña y la Comunidad de Madrid, el sacrificio 0, dejando como un mal recuerdo del pasado las cámaras de gas, las electrocuciones o los pinchazos que han acabado con las vidas de decenas de miles de animales sanos que tuvieron la desgracia de ser abandonados por quienes debían de cuidarlos.

Valencia, 9 de marzo de 2017

Plataforma Carles Pinazo

Comunicat de la PCP amb motiu de les festes de Nadal i cap d’any

La Plataforma Carles Pinazo vos desitja que tingueu salut!

Però salut no és l’absència de malaltia, que potser no tinguem la sort d’evitar-la; salut és la capacitat de celebrar la vida i afrontar les dificultats que ens presenta: es pot morir ple de salut. És una llàstima que per a celebrar nosaltres la vida tinga que pagar-ho algú. La Plataforma Carles Pinazo reclama que la factura d’estes festes no la paguen els altres animals.

Anem a fer dinars i sopars especials estos dies, no? Per què no vegetarians o vegans alguns d’ells? Molt millor si són tots! Per què no provar noves sensacions gustatives i ètiques? El nostre gest també serà solidari envers les comunitats rurals de molts països i ajudarem a mantenir més sa el medi ambient. Sabem que l’alimentació animal consumeix una quantitat ingent de recursos agrícoles i hídrics i genera quantitats importants de residus tòxics; i no són en absolut necessaris per alimentar-nos equilibradament i saludable.

Són dies de regals, veritat? No ens gastem un euro amb simpàtiques mascotes ni afavorim el negoci dels que trafiquen amb les seues vides. Deixem als animals al marge d’eixa costum. Incorporar un nou membre a la nostra família deu ser una acció meditada que comporta responsabilitats; i sobre tot, recordem que existeixen protectores on podem acudir per fer adopcions en compte de compres.

Som conscients que la societat va avançant en el reconeixement dels drets dels animals i la gent va sent conscient que no podem utilitzar els animals per calmar el nostre desfici ni com a entreteniment en espectacles, zoos, oceanogràfics, circs o desfilades.

Esperem que les administracions avancen com s’espera d’elles, donant resposta a una cada vegada major demanda social d’unes lleis contundents, que defensen a tots els animals.

Bones festes i feliç any nou!

postal-pcp

Comunicado de la PCP con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año

¡La Plataforma Carles Pinazo os desea que tengáis salud!

Pero salud no es la ausencia de enfermedad, que quizás no tengamos la suerte de evitarla; salud es la capacidad de celebrar la vida y afrontar las dificultades que nos presenta: se puede morir lleno de salud. Es una lástima que para celebrar nosotras y nosotros la vida tenga que pagarlo alguien. La Plataforma Carles Pinazo reclama que la factura de estas fiestas no la paguen los otros animales.

Vamos a hacer comidas y cenas especiales estos días, ¿no? ¿Por qué no vegetarianas o veganas algunas de ellas? ¡Mucho mejor si son todas! ¿Por qué no probar nuevas sensaciones gustativas y éticas? Nuestro gesto también será solidario hacia las comunidades rurales de muchos países y ayudaremos a mantener más sano el medio ambiente. Sabemos que la alimentación animal consume una cantidad ingente de recursos agrícolas y hídricos y genera cantidades importantes de residuos tóxicos; y no son en absoluto necesarios para alimentarnos equilibradamente y saludable.

Son días de regalos, ¿verdad? No nos gastemos un euro con simpáticas mascotas ni favorezcamos el negocio de los que trafican con sus vidas. Dejemos a los animales al margen de esa costumbre. Incorporar un nuevo miembro a nuestra familia debe de ser una acción meditada que comporte responsabilidades; y, sobre todo, recordemos que existen protectoras donde podemos acudir para hacer adopciones en lugar de compras.

Somos conscientes de que la sociedad va avanzando en el reconocimiento de los derechos de los animales y la gente va siendo consciente de que no podemos utilizar a los animales para calmar nuestra desazón ni como entretenimiento en espectáculos, zoos, oceanográficos, circos o desfiles.

Esperamos que las administraciones avancenn como se espera de ellas, dando respuesta a una cada vez mayor demanda social de unas leyes contundentes, que defiendan a todos los animales.

¡Felices fiestas y feliz año nuevo!

(Fotografía de Markus Spiske)

25.000 firmes perquè la UNESCO exigisca que la tauromàquia quede fora de la setmana de Falles

(abajo en castellano)

La Plataforma Carles Pinazo defensa que no es poden reconéixer les Falles com a Patrimoni de la Humanitat mentre estes estiguen “segrestades per la tortura taurina”

entrega-firmes-unesco-1

[VALÈNCIA, 23 DE NOVEMBRE DE 2016] Este matí diversos membres d’algunes de les associacions de defensa animal que formen la Plataforma Carles Pinazo es reunien davant les portes del Centre UNESCO a València per a fer entrega de les quasi 25.000 firmes que esta entitat ha arreplegat en els últims dos mesos en la seua campanya “Falles sí, però sense tortura”. La plataforma animalista defensa que a dia de hui la tauromàquia és un dels eixos centrals de les Falles de València, “segrestant fins i tot el nom de la nostra festa i anomenant directament Falles a la cruel tortura d’animals, tal com podem veure cada any en els cartells taurins”. És per açò que els signants d’esta petició creada en el portal Change.org demanden a la UNESCO que un requisit imprescindible perquè les Falles puguen aspirar a ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat siga la desaparició de la fira taurina de març, ja que “reconéixer la festa de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat és, en estos moments, reconèixer també com a Patrimoni de la Humanitat la tortura de bous en públic, la qual cosa legitimaria una pràctica rebutjada àmpliament per la societat”, denuncia Rosa Tormos, portaveu de la Plataforma Carles Pinazo.

Tal com van explicar els representants de l’entitat animalista, el lliurament de les firmes davant la seu de la UNESCO a València va ser un acte simbòlic, ja que les 25.000 firmes, juntament amb informes veterinaris i documentació gràfica que mostren la cruel realitat de la tauromàquia, seran enviats a la seu de la UNESCO a París i als diferents membres del comité que decidirà quines festes passen a ser reconegudes com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Segons Tormos, també enviaran als membres de la UNESCO suficient informació que demostra la “clara relació entre les Falles i la tauromàquia, com captures de pantalla de la web de la Junta Central Fallera amb les corregudes de bous entre els esdeveniments fallers, fullets turístics editats per la Generalitat Valenciana destacant els bous com a part de les Falles, especials informatius en periòdics, etc., per no oblidar els arguments taurins amb els quals s’apropien de l’activitat turística i econòmica de les Falles.”

Cal destacar que fa unes setmanes la Direcció General de Cultura i Patrimoni, després d’assabentar-se de la recollida de signatures iniciada per la Plataforma Carles Pinazo, va emetre un document en el qual desvinculava les corregudes de bous de les Falles, indicant que la fira taurina “està organitzada per una societat privada sense relació directa amb els organitzadors de les Falles”. Així i tot, des de la Plataforma Carles Pinazo han explicat que esta desvinculació davant la mirada de la UNESCO “ni és suficient ni és creïble després de dècades de complicitat entre les Falles, la tauromàquia i les diferents administracions valencianes”. Els animalistes destaquen també que “s’excusen en defensar que la setmana taurina l’organitza una societat privada, obviant que la pròpia Diputació de València és la titular de la plaça de bous i que esta pot regular quines activitats se celebren en la plaça i en quines dates”.

entrega-firmes-unesco-5 

25.000 firmas para que la UNESCO exija que la tauromaquia quede fuera de la semana de Fallas

La Plataforma Carles Pinazo defiende que no se pueden reconocer las Fallas como Patrimonio de la Humanidad mientras éstas estén “secuestradas por la tortura taurina”

[VALENCIA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2016] Esta mañana varios miembros de algunas de las asociaciones de defensa animal que forman la Plataforma Carles Pinazo se reunían ante las puertas del Centro UNESCO en Valencia para hacer entrega de las casi 25.000 firmas que esta entidad ha recogido en los últimos dos meses en su campaña “Fallas sí, pero sin tortura”. La plataforma animalista defiende que a día de hoy la tauromaquia es uno de los ejes centrales de las Fallas de Valencia, “secuestrando incluso el nombre de nuestra fiesta y llamando directamente Fallas a la cruel tortura de animales, tal y como podemos ver cada año en los carteles taurinos”. Es por ello que los firmantes de esta petición creada en el portal Change.org demandan a la UNESCO que un requisito imprescindible para que las Fallas puedan aspirar a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad sea la desaparición de la feria taurina de marzo, ya que “reconocer la fiesta de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad es, en estos momentos, reconocer también como Patrimonio de la Humanidad la tortura de toros en público, lo que legitimaría una práctica rechazada ampliamente por la sociedad”, denuncia Rosa Tormos, portavoz de la Plataforma Carles Pinazo.

Tal y como explicaron los representantes de la entidad animalista, la entrega de las firmas ante la sede de la UNESCO en Valencia fue un acto simbólico, ya que las 25.000 firmas, junto a informes veterinarios y documentación gráfica que muestran la cruel realidad de la tauromaquia, serán enviados a la sede de la UNESCO en París y a los diferentes miembros del comité que decidirá qué fiestas pasan a ser reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Según Tormos, también enviaran a los miembros de la UNESCO suficiente información que demuestra la “clara relación entre las Fallas y la tauromaquia, como capturas de pantalla de la web de la Junta Central Fallera con las corridas de toros entre los eventos falleros, folletos turísticos editados por la Generalitat Valenciana destacando los toros como parte de las Fallas, especiales informativos en periódicos, etc., por no olvidar los argumentos taurinos con los que se apropian de la actividad turística y económica de las Fallas.”

Hay que destacar que hace unas semanas la Dirección General de Cultura y Patrimonio, tras enterarse de la recogida de firmas iniciada por la Plataforma Carles Pinazo, emitió un documento en el que desvinculaba las corridas de toros de las Fallas, indicando que la feria taurina “está organizada por una sociedad privada sin relación directa con los organizadores de las Fallas”. Aun así, desde la Plataforma Carles Pinazo han explicado que esta desvinculación ante la mirada de la UNESCO “ni es suficiente ni es creíble tras décadas de complicidad entre las Fallas, la tauromaquia y las diferentes administraciones valencianas”. Los animalistas destacan también que “se excusan al defender que la semana taurina la organiza una sociedad privada, obviando que la propia Diputación de Valencia es la titular de la plaza de toros y que ésta puede regular qué actividades se celebran en la plaza y en qué fechas”.

Tavernes es concentrarà per a dir no als bous al carrer

L’acte, convocat per associacions animalistes i partits polítics tindrà lloc este dissabte a les 19 hores davant de l’ajuntament valler

[TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 02 DE SETEMBRE DE 2016] Demà dissabte, i com ja feren durant les festes patronals de 2014, associacions animalistes i persones preocupades pel maltractament animal eixiran al carrer en Tavernes de la Valldigna (València) per a mostrar el seu rebuig a la celebració dels bous al carrer en la població. Enguany es preveu que a la concentració acudisca no solament la ciutadania més implicada en la defensa animal, ja que gran part de la població se sent enganyada per l’ajuntament de Tavernes després de signar este la declaració favorable a la celebració de festejos taurins en una població que es va declarar en ple lliure de maltractament animal i que fa pocs mesos va celebrar una consulta popular on només el 5% de la ciutadania es va mostrar a favor de seguir celebrant bous al carrer.

Des de la Plataforma Carles Pinazo, entitat que reuneix a quasi 40 associacions animalistes valencianes, es va intentar durant setmanes explicar a Jordi Juan, alcalde de la població i diputat autonòmic per Compromís, que l’ajuntament tenia potestat per a denegar els permisos per a la celebració de bous al carrer, i que era una decisió “legitimada pel ple de l’ajuntament, per la voluntat popular, i sobretot per l’ètica de no ser còmplice del linxament públic d’animals”, apunta Jesús Frare, portaveu de la Plataforma. A més, Frare lamenta no haver obtingut resposta alguna per part de cap dirigent polític, a pesar que des de la Plataforma Carles Pinazo li van fer arribar a l’alcalde Juan i a la regidora de festes, Encar Mifsud, “un extens informe veterinari on s’arreplega el maltractament al que són sotmesos els animals durant els bous al carrer, un argumentari legal per a justificar el no a la celebració d’actes amb bous, i un informe realitzat per la policia local de Simat de la Valldigna on es detallen els maltractaments als quals van sotmetre a les vaques, arribant fins i tot a produir-se la mort d’una d’elles, en les festes de 2015”.

La concentració antitaurina, que tindrà lloc el dissabte 3 de setembre a les 19 hores en la plaça de l’Ajuntament de Tavernes, ha sigut convocada per Esquerra Unida, Esquerra Republicana, l’associació animalista Guaita Xeraco i la ja esmentada Plataforma Carles Pinazo. Des de l’organització de l’acte asseguren que són moltes les persones que els han transmès que no podran acudir a la concentració animalista per “por a represàlies i fins i tot perquè directament els seus superiors els han demanat que no se sumen a l’acte”. Així i tot, els convocants animen a la ciutadania a perdre la por i eixir al carrer per a demostrar que “som més els que volem als bous en llibertat i apostem per unes festes que deixen d’estar segrestades per la violència taurina”.

 

Concentració Tavernes

Tavernes se concentrará para decir no als bous al carrer

El acto, convocado por asociaciones animalistas y partidos políticos tendrá lugar este sábado a las 19 horas ante el ayuntamiento vallero

[TAVERNES DE LA VALLDIGNA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016] Mañana sábado, y como ya hicieran durante las fiestas patronales de 2014, asociaciones animalistas y personas preocupadas por el maltrato animal saldrán a la calle en Tavernes de la Valldigna (Valencia) para mostrar su rechazo a la celebración de los bous al carrer en la población. Este año se prevé que a la concentración acuda no sólo la ciudadanía más implicada en la defensa animal, ya que gran parte de la población se siente engañada por el ayuntamiento de Tavernes tras firmar éste la declaración favorable a la celebración de festejos taurinos en una población que se declaró en pleno libre de maltrato animal y que hace pocos meses celebró una consulta popular donde sólo el 5% de la ciudadanía se mostró a favor de seguir celebrando bous al carrer.

Desde la Plataforma Carles Pinazo, entidad que reúne a casi 40 asociaciones animalistas valencianas, se intentó durante semanas explicar a Jordi Juan, alcalde de la población y diputado autonómico por Compromís, que el ayuntamiento tenía potestad para denegar los permisos para la celebración de bous al carrer, y que era una decisión “legitimada por el pleno del ayuntamiento, por la voluntad popular, y sobre todo por la ética de no ser cómplice del linchamiento público de animales”, apunta Jesús Frare, portavoz de la Plataforma. Además, Frare lamenta no haber obtenido respuesta alguna por parte de ningún dirigente político, a pesar de que desde la Plataforma Carles Pinazo le hicieron llegar al alcalde Juan y a la concejala de fiestas, Encar Mifsud, “un extenso informe veterinario donde se recoge el maltrato al que son sometidos los animales durante los bous al carrer, un argumentario legal para justificar el no a la celebración de actos con toros, y un informe realizado por la policía local de Simat de la Valldigna donde se detallan los malos tratos a los que sometieron a las vacas, llegando incluso a producirse la muerte de una de ellas, en las fiestas de 2015”.

La concentración antitaurina, que tendrá lugar el sábado 3 de septiembre a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de Tavernes, ha sido convocada por Esquerra Unida, Esquerra Republicana, la asociación animalista Guaita Xeraco y la ya mencionada Plataforma Carles Pinazo. Desde la organización del acto aseguran que son muchas las personas que les han transmitido que no podrán acudir a la concentración animalista por “miedo a represalias e incluso porque directamente sus jefes les han pedido que no se sumen al acto”. Aun así, los convocantes animan a la ciudadanía a perder el miedo y salir a la calle para demostrar que “somos más quienes queremos a los toros en libertad y apostamos por unas fiestas que dejen de estar secuestradas por la violencia taurina”.